У претходних десет година сви кључни показатељи пословања индустрије осигурања кретали су се узлазном путањом, изјавила је гувернер НБС Јоргованка Табаковић, отварајући 6. Српске дане осигурања. НБС је створила стабилне и предвидиве услове пословања, па се претходни период може назвати деценијом стабилног раста, нагласила је гувернер НБС.
– Износи капитала, укупна имовина, техничке резерве и премије животних осигурања више су него удвостручени у деценији за нама. То је подигло премију осигурања по глави становника са 77 на 149 евра, а укупну премију са 61,5 на 119,4 милијарде динара, нагласила је гувернер Јоргованка Табаковић.

Она додаје и да су позитивна кретања и раст настављени и у прва три квартала ове године, јер је очувана вредност инвестиционог портфолија и обезбеђена су средства техничких резерви за извршење обавеза по основу закључених уговора о осигурању.
– Укупна премија је за прва три тромесечја ове, у односу на исти период прошле године, увећана за 12,2% што је знатно више од просечне стопе која је у истом периоду остварена у предходних 10 година. Највећи раст остварен је код имовинских осигурања, добровољног здравственог осигурања, осигурања од одговорности због употребе моторних возила и осигурања помоћи на путу, изјавила је Табаковић.

Гувернер НБС каже и да је пандемија узрокована корона вирусом, осим што је подстакла бригу о здрављу, у први план ставила и значај улагања у финансијску сигурност. Индустрија осигурања је на правом путу и креирани су стабилни услови који треба да омогуће отпорност на системске ризике, тврди гувернер Народне банке Србије Јоргованка Табаковић.

Говорећи о стабилности домаћег сектора осигурања, председница УО Удружења осигуравача Србије Ивана Соковић, потврдила је да је српско тржиште у години за нама успело да пређе милијарду евра фактурисане премије.
– Учешће премије осигурања у БДП износи 2 посто и по том показатељу смо на 62. месту светске ранг листе. То је охрабрујуће, али морамо још доста напора да уложимо како бисмо се приближили најразвијенијим тржиштима. Због тога је нужна сарадња државе, регулатора тржишта и осигуравајућих друштава, нагласила је Соковић.

Она је указала и да се називом конференције, цитатом песника Мирослава Мике Антића “Није све у своје време, већ све у твоје време” указује на потребу сваког појединца да се активно укључи у креирање амбијента који га окружује и да не смемо бити пасивни посматрачи процеса који се одвијају и мењају, већ се морамо прилагођавати и усавршавати.

Генерални секретар УОС Душко Јовановић наглашава да је осигурање, за разлику од других сектора, добро прошло током пандемијске кризе.
– Од милијарду евра у прошлој години, више од 600 милиона је исплаћено корисницима услуга кроз штете. Акумулирана средства, осигуравајућа друштва улажу у државне обвезнице, пословне банке и један мањи део у некретнине. Очекујемо да позитивна кретања буду настављена и да се настави раст индустрије осигурања. Наш циљ је да дођемо до нивоа на којем ће грађани бирати коју полисе да купе, а не да ли да се осигурају, јер сви схватају значај осигурања, изјавио је Јовановић.

Са шестих Српских дана осигурања поручено је и да је после пандемије изазване корона вирусом, глобална инфлација највећи проблем са којим се суочава тржиште осигурања. Инфлација слаби куповну моћ корисника услуга осигурања корисника услуга осигурања па би требало очекивати пад тражње за том врстом полиса, закључено је на округлом столу који је био посвећен будућности животног осигурања. Са друге стране, расту каматне стопе, што ће осигуравајућа друштва испратити па се очекује да животно осигурање са штедном компонентом добије на значају. Услов за раст тржиша животног осигурања су и порески подстицаји попут постојећих код добровољног здравственог осигурања.

Директор Управе за спречавање прања новца Жељко Радовановић поручио је да да је наше тржиште осигурања нискоризично када је у питању прање новца и финансирање тероризма. Он тврди да нема разлога за бригу грађана јер код запослених у српској индустрији осигурања постоји висока свест о овим опасностима. У овој области смо испред 90% чланица ЕУ, поручио је Радовановић.

Председник ИО ДДОР осигурања Францеско Масци је на затварању конференције поручио да индустрија осигурања игра виталну улогу у економији и да осигуравајућа друштва охрабрују јаче партнерство јавног и приватног сектора.
– То може променити игру у развоју привреде и напредног тржишта капитала, у циљу привлачења страних инвестиција и пружању подршке домаћим инвестицијама. Отварање нових радних места и стварање богатства од изузетне је важости и требало би да буде у срцу економске политике и пословних стратегија, поручио је Масци.

Српски дани осигурања су традиционална конференција која окупља домаће и стране стручњаке из области осигурања, коју организује Удружење осигуравача Србије.

Фотографије