Удружење осигуравача Србије ставило је Републици Српској на располагање неколико милиона евра вредну опрему, софтверска решења и хардвер за развој тржишта осигурања. У питању је информациони систем који је регулисао бројне проблеме на тржишту Србије. Захваљујући примени тог информационог система, повећано је интересовање грађана за полисе осигурања.

– Комплетну инфраструктуру коју поседује наше удружење, у интересу индустрије осигурања дајемо Републици Српској да је искористи како се не би враћала на почетне проблеме које смо ми имали кад смо развијали наше системе, изјавио је генерални секретар УОС Душко Јовановић.

Он је додао и да ће уз помоћ те опреме, тржиште осигурања у Републици Српској врло брзо постати ефикасно и подићи се на виши ниво.

Изјаву о сарадњи којом је, између осталог, предвиђено и стављање на располагање поменутог информационог система, потписали су генерални секретар Удружења осигуравача Србије Душко Јовановић и председник Скупштине Удружења друштава за осигурање Привредне коморе Републике Српске Бојан Поповић. Тиме је настављена сарадња два Удружења на основу Протокола који је потписан 07.07.2021. године у Београду, који је формализовао оквир сарадње и међусобних односа.

Изјава је потписана у оквиру Дана осигурања Републике Српске.

Фотографије