У склопу међународних активности, представници Удружења осигуравача Србије учествовали су у раду 57. Генералне скупштине Система зелене карте, која је одржана у Остендеу, у Белгији, од 6. до 9. јуна ове године.

На поменутој седници донет је низ одлука од стратешког значаја, а које се пре свега тичу убрзане дигитализације размене информација и пословања између чланица Система – Националних бироа зелене карте. Између осталог, Скупштина је потврдила одлуке Управног одбора о суспензији чланства бироа Русије и Белорусије.

Удружење осигуравача, као члан Управног и Саветодавног одбора Система и као председник Одбора за пријем нових чланова Система, наставља да активно учествује у раду овог, другог по величини Система на свету, представљајући на најбољи начин Републику Србију, индустрију осигурања и свој рад у међународним оквирима.

Фотографије