Одлуком Генералне скупштине Савета бироа зелене карте, суспендовано је чланство Бироа зелене карте Русије и Белорусије у Систему зелене карте. Одлука ступа на снагу 30.јуна. То подразумева прекид пословних односа и престанак важења зелених карата са осигуравајућим покрићем за те две државе.

Све зелене карте издате од стране осигуравајућих друштава свих држава система, што укључује и Србију, престаће да важе за територије Русије и Белорусије 30. јуна. То се односи и на већ издате зелене карте – које су у оптицају и на оне које ће бити издате после тог датума. Исто важи и за зелене карте издате за возила пореклом из те две земље за територије свих осталих земаља Система зелене карте.

Прекогранични саобраћај моторним возилима између Русије и Белорусије и осталих земаља Система зелене карте, што укључује и Републику Србију, одвијаће се искључиво по моделу граничног осигурања. На територију Русије и Белорусије, моторним возилом моћи да се уђе само куповином полисе на граници тих држава, а тај принцип важиће и за улазак возила из те две државе у било коју чланицу државу Система зелене карте, па и у Србију.