У просторијама Удружења осигуравача Србије свечано је потписан Меморандум о сарадњи Удружења осигуравача, Удружења банака Србије и Удружења правника у привреди Републике Србије. Меморандум су потписали генерални секретари УОС и УБС, Душко Јовановић и Марина Пападакис, као и проф. др Наташа Петровић Томић, председница Удружења правника у привреди Републике Србије.

Потписом овог меморандума, Удружење је наставило традицију сарадње са кључним партнерима у циљу афирмације значаја финансијског сектора у савременом друштву и промоцију осигурања и банкарства као друштвено одговорних делатности.

Меморандумом су, између осталог, предвиђени и општи циљеви, сврха и активности сарадње три удружења од којих су најважнији они усмерени на заједничке иницијативе за конципирање научних, истраживачких и едукативних програма у области студија банкарства и осигурања, као и на израду и реализацију заједничких пројеката.

Стране потписнице ће заједнички радити на организовању и одржавању домаћих и међународних конференција, семинара, округлих столова, симпозијума и предавања, покретању нових и наставити сарадњу у оквиру постојећих академских програма на нивоу постдипломских студија, издавању часописа/зборника, као и на другим подухватима (објављивање монографија, каталога, научних радова и др).

Фотографије