ДДОР Нови Сад а.д.о. Нови Сад

ПИБ: 101633677

МБ: 08194815

Тел: 021 4886 000

Факс: 021 6624 821

Е-маил: ddor@ddor.co.rs

Сајт: www.ddor.co.rs

„Акционарско друштво за осигурање ДДОР Нови Сад“ једна је од највећих осигуравајућих компанија у Србији са традицијом дужом од 67 година. Бави се свим врстама осигурања и тренутно има више од 900.000 клијената. Са више од 1.400 запослених и кроз мрежу од 23 филијале, 16 експозитура, 25 локалних канцеларија и 27 пословних места распоређених у 8 региона, доступна је компанијама и грађанима у читавој Србији.

Од јануара 2008. године послује као чланица групације „Фондиариа-САИ“, једне од водећих у области осигурања у Италији, која се од другог дела 2012. године налази у процесу интеграције који ће за резултат имати настанак осигуравајуће компаније „Унипол-САИ“.

Одговоран однос према локалној и широј друштвеној заједници уграђен је у пословање компаније.

Централа компаније је у Новом Саду у Булевару Михајла Пупина 8.

Председник Извршног одбора „ДДОР Нови Сад“, Франческо Маши, обавља и функцију њеног законског заступника.