DDOR Novi Sad a.d.o. Novi Sad

PIB: 101633677

MB: 08194815

Tel: 021 4886 000

Faks: 021 6624 821

E-mail: ddor@ddor.co.rs 

Sajt: www.ddor.co.rs

„Akcionarsko društvo za osiguranje DDOR Novi Sad“ jedna je od najvećih osiguravajućih kompanija u Srbiji sa tradicijom dužom od 67 godina. Bavi se svim vrstama osiguranja i trenutno ima više od 900.000 klijenata. Sa više od 1.400 zaposlenih i kroz mrežu od 23 filijale, 16 ekspozitura, 25 lokalnih kancelarija i 27 poslovnih mesta raspoređenih u 8 regiona, dostupna je kompanijama i građanima u čitavoj Srbiji.

Od januara 2008. godine posluje kao članica grupacije „Fondiaria-SAI“, jedne od vodećih u oblasti osiguranja u Italiji, koja se od drugog dela 2012. godine nalazi u procesu integracije koji će za rezultat imati nastanak osiguravajuće kompanije „Unipol-SAI“.

Odgovoran odnos prema lokalnoj i široj društvenoj zajednici ugrađen je u poslovanje kompanije.

Centrala kompanije je u Novom Sadu u Bulevaru Mihajla Pupina 8.

Predsednika Izvršnog odbora  „DDOR Novi Sad“, Frančesko Maši, obavlja i funkciju njenog zakonskog zastupnika.