Очекује нас још већи раст и развој тржишта осигурања

2022. година биће година раста за индустрију осигурања, с тим што треба очекивати веће проценте од прошлогодишњих. Српске осигуравајуће куће показале су да су сигуран партнер, а кроз учвршћено поверење код грађана створена је добра основа за даљи раст и развој. Ово је за Политику изјавио генерални секретар Удружења осигуравача Србије Душко Јовановић.

 

  • Очекујем да ове године буде настављен процес дигитализације што ће додатно унапредити квалитет и доступност производа осигурања, уз фокус на потребе клијената. Ако говоримо о општим принцима пословања, очекујем да се прво на европском, а потом и на српском тржишту, дође до одговора на питање да ли је могуће јавно приватно партнерство у циљу осигурања од пандемије. С обзиром на то да ниједан од појединачних субјеката није довољно снажан да изнесе терет појединачних штета, удруживањем финансијских и инфраструктурних капацитета и кадрова осигуравача, реосигуравача и државе, могу се обезбедити фондови за покриће штета, који би се постепено акумулирали у периоду између пандемија, каже Јовановић.

 

Да ли су део тог решења обавезне полисе?

 

  • Обавезност осигурања је важна компонента тог модела, јер би се тиме омогућило да то решење буде повољније у односу на алтернативу која подразумева да премију осигурања плаћају само поједини субјекти и то они најугроженији. Да би формирање поменутог фонда добило на значају, било би рационално да се он односи на покриће свих катастрофалних штета које потенцијално могу да задесе наше грађане. Постоји иницијатива да се формира стручна комисија коју би чинили представници УОС и релевантних државних органа, а чији би задатак био да анализира катастрофалне ризике и да их квалификује, а потом и предложи одговарајући модел осигурања.

 

Јовановић додаје и да током године треба очекивати понуду нових или измену постојећих полиса које морају бити прилагођене новонасталој ситуацији. Примера ради, промењене су или ће бити промењене полисе животног осигурања, а повећана је тражња за додатном финансијском сигурношћу у случају губитка посла. Из угла компанија, на европском нивоу се трага за одговорима на питање да ли осигурање од прекида пословања треба да буде обавезно, које губитке треба покрити и да ли обухватити само мала и средња предузећа.

УОС ће од 1 – 3. јуна организовати међународну конвенцију аутоосигурања. Биће то највећи међународни догађај из области осигурања у Европи, којем ће присуствовати више од 200 делегата из 47 држава. Добијањем организације тог скупа, Удружењу осигуравача Србије учињена је велика част и одато значајно признање.

Какве промене је осигурање доживело у прве две године пандемије?

 

  • Готово преко ноћи уведено је онлајн пословање и интернет продаја полиса осигурања. Поред видео процене штете на аутомобилима, клијентима је сада омогућено онлајн саветовање и уговарање полиса животног осигурања, а доступна је и апликација за видео процену штете у пољопривреди. У полису путног осигурања, уведен је ризик од ковида, креирани су пакети здравственог осигурања намењени третману ковид пацијената, као и покриће услуга асистенције које оболели не може самостално да реализује.

 

Генерални секретар УОС додаје и да је криза показала да нема успеха без прилагођавања потребама појединца. Осигуравачи су то на време схватили и брзом адаптацијом на нове услове пословања и нове потребе, показали флексибилност и стабилност. Отуда раст у кризним годинама и повећање свести о потреби да се буде осигуран.