Očekuje nas još veći rast i razvoj tržišta osiguranja

2022. godina biće godina rasta za industriju osiguranja, s tim što treba očekivati veće procente od prošlogodišnjih. Srpske osiguravajuće kuće pokazale su da su siguran partner, a kroz učvršćeno poverenje kod građana stvorena je dobra osnova za dalјi rast i razvoj. Ovo je za Politiku izjavio generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije Duško Jovanović.

  • Očekujem da ove godine bude nastavlјen proces digitalizacije što će dodatno unaprediti kvalitet i dostupnost proizvoda osiguranja, uz fokus na potrebe klijenata. Ako govorimo o opštim princima poslovanja, očekujem da se prvo na evropskom, a potom i na srpskom tržištu, dođe do odgovora na pitanje da li je moguće javno privatno partnerstvo u cilјu osiguranja od pandemije. S obzirom na to da nijedan od pojedinačnih subjekata nije dovolјno snažan da iznese teret pojedinačnih šteta, udruživanjem finansijskih i infrastrukturnih kapaciteta i kadrova osiguravača, reosiguravača i države, mogu se obezbediti fondovi za pokriće šteta, koji bi se postepeno akumulirali u periodu između pandemija, kaže Jovanović.

Da li su deo tog rešenja obavezne polise?

  • Obaveznost osiguranja je važna komponenta tog modela, jer bi se time omogućilo da to rešenje bude povolјnije u odnosu na alternativu koja podrazumeva da premiju osiguranja plaćaju samo pojedini subjekti i to oni najugroženiji. Da bi formiranje pomenutog fonda dobilo na značaju, bilo bi racionalno da se on odnosi na pokriće svih katastrofalnih šteta koje potencijalno mogu da zadese naše građane. Postoji inicijativa da se formira stručna komisija koju bi činili predstavnici UOS i relevantnih državnih organa, a čiji bi zadatak bio da analizira katastrofalne rizike i da ih kvalifikuje, a potom i predloži odgovarajući model osiguranja.

Jovanović dodaje i da tokom godine treba očekivati ponudu novih ili izmenu postojećih polisa koje moraju biti prilagođene novonastaloj situaciji. Primera radi, promenjene su ili će biti promenjene polise životnog osiguranja, a povećana je tražnja za dodatnom finansijskom sigurnošću u slučaju gubitka posla. Iz ugla kompanija, na evropskom nivou se traga za odgovorima na pitanje da li osiguranje od prekida poslovanja treba da bude obavezno, koje gubitke treba pokriti i da li obuhvatiti samo mala i srednja preduzeća.

UOS će od 1 – 3. juna organizovati međunarodnu konvenciju autoosiguranja. Biće to najveći međunarodni događaj iz oblasti osiguranja u Evropi, kojem će prisustvovati više od 200 delegata iz 47 država. Dobijanjem organizacije tog skupa, Udruženju osiguravača Srbije učinjena je velika čast i odato značajno priznanje.

Kakve promene je osiguranje doživelo u prve dve godine pandemije?

 

  • Gotovo preko noći uvedeno je onlajn poslovanje i internet prodaja polisa osiguranja. Pored video procene štete na automobilima, klijentima je sada omogućeno onlajn savetovanje i ugovaranje polisa životnog osiguranja, a dostupna je i aplikacija za video procenu štete u polјoprivredi. U polisu putnog osiguranja, uveden je rizik od kovida, kreirani su paketi zdravstvenog osiguranja namenjeni tretmanu kovid pacijenata, kao i pokriće usluga asistencije koje oboleli ne može samostalno da realizuje.

 

Generalni sekretar UOS dodaje i da je kriza pokazala da nema uspeha bez prilagođavanja potrebama pojedinca. Osiguravači su to na vreme shvatili i brzom adaptacijom na nove uslove poslovanja i nove potrebe, pokazali fleksibilnost i stabilnost. Otuda rast u kriznim godinama i povećanje svesti o potrebi da se bude osiguran.