ЗЕЛЕНА КАРТА

ZELENA KARTA Fotografija2

Зелена карта (међународна карта осигурања) је међународна исправа (потврда) осигурања од аутоодговорности.

ГАРАНТНИ ФОНД

GARANTNI FOND Fotografija2

Гарантни фонд при Удружењу осигуравача Србије основан је у складу са Законом о осигурању имовине и лица из 1996.

ИНФОРМАЦИОНИ ЦЕНТАР

INFORMACIONI CENTAR Fotografija

Упрaвљaњe Инфoрмaциoним цeнтрoм je пoвeрeнo jaвнo oвлaшћeњe Удружeњa oсигурaвaчa Србиje.

ВЕСТИ

11/04/2017

УОС организује саветовање: „Сразмерност и правна извесност у праву осигурања“

Удружење за право осигурања Србије и Удружење осигуравача Србије организују 18. годишње саветовање под називом „Сразмерност и правна извесност у праву осигурања“. Саветовање ће бити организовано 21. и 22. априла 2017. године, на Палићу.

08/03/2017

Раст билансне суме осигурања у 2016. години од 12,4%

Прелиминарни раст билансне суме у 2016. години био је 12,4% на 515 милијарди динара, изјавио је директор Управе за надзор над финансијским институцијама НБС Ђорђе Јевтић на Копаоник бизнис форуму. Он је прецизирао да је укупна премија остварила раст од 9,4% и да је достигла 98,5 милијарди. Народна банка Србије, према Јевтићевим речима, сматра да је 2016. била успешна година.