10.09.2018.

Без одласка у МУП по Записник о увиђају…

Детаљније

  Удружење осигуравача Србије и Министарство унутрашњих послова покренули су систем за дигитално преузимање Записника…

10.08.2018.

Удружење наставило да организује радионице…

Детаљније

У склопу процеса сарадње Народне банке Србије, Удружења осигуравача Србије са чланицама и Удружења актуара Србије на плану…

09.08.2018.

УОС подржао акцију Министарства за рад “Нај човек"…

Детаљније

У просторијама Удружења осигуравача Србије додељене су награде "Нај човек" Министарства за рад, запошљавање, борачка…

28.06.2018.

Удружење осигуравача Србије од 02. јула на новој адреси…

Детаљније

Са великим задовољством вас обавештавамо да ће се Удружење осигуравача Србије 02. јула 2018. године преселити у нове…

27.06.2018.

Удружење осигуравача Србије организовало…

Детаљније

У просторијама Удружења осигуравача Србије одржане су три радионице на тему имплементације „QIS 1“ студије којима…

28.05.2018.

Одржане Шесте спортске игре осигуравача Србије…

Детаљније

У организацији и под покровитељством Удружења осигуравача Србије, на Тари су од  24.-27. маја одржане Шесте спортске…

Бонус малус

Бонус малус

Начин обрачунавања бонуса и малуса у осигурању од аутоодговорности дефинисани су Одлуком о основним критеријумима бонус-малус система, подацима за примену тог система и највишем бонусу („Сл. гласник РС“, бр. 24/2010 и 60/2011).
Бонус-малус систем је утврђивање висине премије осигурања од аутоодговорности за одређено возило, применом одговарајућег премијског система у зависности од тога да ли је осигураник у претходном периоду имао пријављену штету по основу тог осигурања за то возило, за коју је он одговоран.
Уколико у току једне године немате штете нанете трећим лицима, за сваку годину стичете право бонуса од 5% до максималних 15% за три године.
Возачи који буду проузроковали штете три године за редом, или три и више штета у једној години, за сваку пријављену биће померени за три премијска степена више, што значи да премија осигурања може да се увећа до максималних 150% у односу на основну премију.

Премијски степени

Коефицијенти премијских степена

1

0.85

2

0.9

3

0.95

4 (почетни)

1

5

1.15

6

1.3

7

1.5

8

1.7

9

1.9

10

2.1

11

2.3

12

2.5


При промени осигуравајуће куће, бонус и малус се не мењају, него се преносе.
Кад купите ново возило, крећете од премијског степена 4 на ком немате ни бонус ни малус. Уколико продајете аутомобил, можете да задржите бонус и користите за следеће возило које купите, уз поштовање одређене процедуре (доношење полисе са претходног аутомобила и достављање доказа о отуђењу претходног возила). 

Резултати

Резултати

  • Укупна премија на крају III квартала 2017. године износила је 70,9 млрд динара, што је за 6,3% више него у истом периоду 2016. године;
  • У структури премије, учешће неживотних осигурања је 77,5% а животних осигурања 22,5%;
  • Премија неживотних осигурања на крају III квартала 2017. године виша је за 7,3% у односу на исти период претходне године;
  • Премија осигурања од аутоодговорности порасла је за 5,2%; премија имовинских осигурања за 10,6%; премија осигурања моторних возила – каско за 12,2% док је премија осигурања од последица незгоде смањена за 17,7%;
  • Животна осигурања у укупној премији бележе пад са 23,2% на крају III квартала 2016. године на на 22,5% на крају III квартала 2017. године.

Извор, НБС

уос

Удружење осигуравача Србије

Top