21.01.2019.

ОСИГУРАЈ ЗНАЊЕ…

Детаљније

  Удружење осигуравача Србије је у сарадњи са Истраживачким центром Факултета организационих наука, покренуло пројекат/такмичење…

24.12.2018.

У просторијама УОС одржана конференција за…

Детаљније

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања организовало је у просторијама Удружења осигуравача Србије годишњу…

30.11.2018.

Завршени други Српски дани осигурања…

Детаљније

30.новембар 2018 – Неопходно је даље улагање у развијање свести о потреби осигурања и коришћење простора да се ради…

14.11.2018.

Исплата штете не сме да буде угрожена…

Детаљније

Србија би требало да добије нови Закон о обавезним осигурањима. Доношење нове регулативе која би била усклађена са европским…

01.11.2018.

УОС организатор највећег европског скупа…

Детаљније

Удружење осигуравача Србије организоваће 2020. године Међународну конференцију ауто-осигурања, скупштину Система зелене карте…

19.10.2018.

Делегација Удружења осигуравача БиХ у посети УОС…

Детаљније

Удружење осигуравајућих друштава Федерације Босне и Херцеговине било је у дводневној посети Удружењу осигуравача Србије,…

Бонус малус

Бонус малус

Начин обрачунавања бонуса и малуса у осигурању од аутоодговорности дефинисани су Одлуком о основним критеријумима бонус-малус система, подацима за примену тог система и највишем бонусу („Сл. гласник РС“, бр. 24/2010 и 60/2011).
Бонус-малус систем је утврђивање висине премије осигурања од аутоодговорности за одређено возило, применом одговарајућег премијског система у зависности од тога да ли је осигураник у претходном периоду имао пријављену штету по основу тог осигурања за то возило, за коју је он одговоран.
Уколико у току једне године немате штете нанете трећим лицима, за сваку годину стичете право бонуса од 5% до максималних 15% за три године.
Возачи који буду проузроковали штете три године за редом, или три и више штета у једној години, за сваку пријављену биће померени за три премијска степена више, што значи да премија осигурања може да се увећа до максималних 150% у односу на основну премију.

Премијски степени

Коефицијенти премијских степена

1

0.85

2

0.9

3

0.95

4 (почетни)

1

5

1.15

6

1.3

7

1.5

8

1.7

9

1.9

10

2.1

11

2.3

12

2.5


При промени осигуравајуће куће, бонус и малус се не мењају, него се преносе.
Кад купите ново возило, крећете од премијског степена 4 на ком немате ни бонус ни малус. Уколико продајете аутомобил, можете да задржите бонус и користите за следеће возило које купите, уз поштовање одређене процедуре (доношење полисе са претходног аутомобила и достављање доказа о отуђењу претходног возила). 

Резултати

Резултати

  • Укупна премија на крају III квартала 2017. године износила је 70,9 млрд динара, што је за 6,3% више него у истом периоду 2016. године;
  • У структури премије, учешће неживотних осигурања је 77,5% а животних осигурања 22,5%;
  • Премија неживотних осигурања на крају III квартала 2017. године виша је за 7,3% у односу на исти период претходне године;
  • Премија осигурања од аутоодговорности порасла је за 5,2%; премија имовинских осигурања за 10,6%; премија осигурања моторних возила – каско за 12,2% док је премија осигурања од последица незгоде смањена за 17,7%;
  • Животна осигурања у укупној премији бележе пад са 23,2% на крају III квартала 2016. године на на 22,5% на крају III квартала 2017. године.

Извор, НБС

уос

Удружење осигуравача Србије

Top