28.06.2018.

Удружење осигуравача Србије од 02. јула на новој адреси…

Детаљније

Са великим задовољством вас обавештавамо да ће се Удружење осигуравача Србије 02. јула 2018. године преселити у нове просторије. …

27.06.2018.

Удружење осигуравача Србије организовало…

Детаљније

У просторијама Удружења осигуравача Србије одржане су три радионице на тему имплементације „QIS 1“ студије којима…

28.05.2018.

Одржане Шесте спортске игре осигуравача Србије…

Детаљније

У организацији и под покровитељством Удружења осигуравача Србије, на Тари су од  24.-27. маја одржане Шесте спортске…

21.05.2018.

У УОС ОДРЖАН СЕМИНАР О ПОРЕСКИМ ПИТАЊИМА…

Детаљније

Удружење осигуравача Србије, у сарадњи са ревизорском кућом Deloitte, организовало је семинар „Примена пореских прописа…

19.04.2018.

УОС и МУП организовали саветовање о преварама у осигурању…

Детаљније

Удружење осигуравача Србије, у сарадњи са Министарством унутрашњих послова Републике Србије, Одсеком за сузбијање деликата…

17.04.2018.

Награде припадницима Министарства одбране и Војске Србије…

Детаљније

Министар одбране Александар Вулин, начелник Генералштаба Војске Србије генерал Љубиша Диковић и генерални секретар Удружења…

Бонус малус

Бонус малус

Начин обрачунавања бонуса и малуса у осигурању од аутоодговорности дефинисани су Одлуком о основним критеријумима бонус-малус система, подацима за примену тог система и највишем бонусу („Сл. гласник РС“, бр. 24/2010 и 60/2011).
Бонус-малус систем је утврђивање висине премије осигурања од аутоодговорности за одређено возило, применом одговарајућег премијског система у зависности од тога да ли је осигураник у претходном периоду имао пријављену штету по основу тог осигурања за то возило, за коју је он одговоран.
Уколико у току једне године немате штете нанете трећим лицима, за сваку годину стичете право бонуса од 5% до максималних 15% за три године.
Возачи који буду проузроковали штете три године за редом, или три и више штета у једној години, за сваку пријављену биће померени за три премијска степена више, што значи да премија осигурања може да се увећа до максималних 150% у односу на основну премију.

Премијски степени

Коефицијенти премијских степена

1

0.85

2

0.9

3

0.95

4 (почетни)

1

5

1.15

6

1.3

7

1.5

8

1.7

9

1.9

10

2.1

11

2.3

12

2.5


При промени осигуравајуће куће, бонус и малус се не мењају, него се преносе.
Кад купите ново возило, крећете од премијског степена 4 на ком немате ни бонус ни малус. Уколико продајете аутомобил, можете да задржите бонус и користите за следеће возило које купите, уз поштовање одређене процедуре (доношење полисе са претходног аутомобила и достављање доказа о отуђењу претходног возила). 

Извештаји

Извештаји

Резултати

Резултати

  • Укупна премија на крају III квартала 2017. године износила је 70,9 млрд динара, што је за 6,3% више него у истом периоду 2016. године;
  • У структури премије, учешће неживотних осигурања је 77,5% а животних осигурања 22,5%;
  • Премија неживотних осигурања на крају III квартала 2017. године виша је за 7,3% у односу на исти период претходне године;
  • Премија осигурања од аутоодговорности порасла је за 5,2%; премија имовинских осигурања за 10,6%; премија осигурања моторних возила – каско за 12,2% док је премија осигурања од последица незгоде смањена за 17,7%;
  • Животна осигурања у укупној премији бележе пад са 23,2% на крају III квартала 2016. године на на 22,5% на крају III квартала 2017. године.

Извор, НБС

уос

Удружење осигуравача Србије

Top