Компанија Дунав осигурање преузела је портфељ Таково осигурања, почев од 23. априла 2015. године. Од тог дана сва права и обавезе осигураника Таково осигурања, које је у ликвидацији, пребачена су на Дунав осигурање.

То се подједнако односи на штете, издавање зелених картона и на измену полиса осигурања, као и на друга права и обавезе осигураника Таково осигурања.

Преузимање портфеља одобрила је Комисија за заштиту конкуренције, уз претходно одобрење Народне банке Србије и уз образложење да ће тиме бити заштићени осигураници компаније Таково осигурање. Подсетимо, Народна банка Србије је крајем јула 2014. године Таково осигурању одузела дозволу за рад.