Интернет страница Удружења осигуравача Србије проглашена је за најбољу у региону, у категорији: Институције тржишта осигурања (удружења, агенције за надзор, бирои). Регионално такмичење за најбоље интернет странице у осигурању и сродним делатностима организовали су Институт за осигурање и часопис Свијет осигурања из Загреба.

Такмичење је организовано у три категорије:

1.    друштва за осигурање и реосигурање, 
2.    агенције за заступање и посредовање у осигурању те портали који нуде услуге упоређивања цена и уговарања производа осигурања и 
3.    институције тржишта осигурања (удружења, агенције за надзор, бирои).

Циљ такмичења био је да се проглашењем најбољих интернет страница у осигурању афирмише интернет пословање, промовишу нове технологије и допринесе бољој информисаности корисника осигурања. Стручни жири оцењивао је дизајн интернет странице, садржај одн. количину и квалитет информација, интерактивност, функционалност, структуру странице и иновативност.

Осим интернет странице Удружења осигуравача Србије, за најбоље су проглашене и странице Zavarovalnice Tilia (у категорији друштва за осигурање и реосигурање) и страница осигуравајуће компаније Adriatic Slovenica (у категорији агенције за заступање и посредовање те портали који нуде услуге упоређивања цена и уговарања производа осигурања).  

Награде су уручене у Осијеку, у склопу 16. Регионалне конференције „Информацијска и комуникацијска технологија и осигурање – ICTI 2015“