Генерални секретар Удружења осигуравача Србије Радмила Јашаровић и директорка Slovenskog zavarovalnog združenja Маја Крумбергер потписале су, у просторијама Сава осигурања, Споразум о заштити посетилаца. Споразум ће возачима из обе државе омогућити бржу и ефикаснију накнаду штете, у случају евентуалних саобраћајних незгода.

Споразумом је предвиђено да се оштећено лице, које је претрпело штету на територији друге државе, обрати свом националном Бироу зелене карте, који ће у сарадњи са бироом државе у којој се незгода догодила, омогућити брже прикупљање докумената и информација потребних за остваривање права на накнаду штете. Генерални секретар Удружења осигуравача Србије Радмила Јашаровић изјавила је да је Споразум креиран тако да државама ван ЕУ, односно државама које нису у систему директива ЕУ, пружи могућност да обезбеде додатну заштиту и помоћ својим грађанима који моторним возилима путују на територије других држава. Документ је састављен на основу најбољих одредби 4-те и 5-те Моторне директиве ЕУ, које су познате по заштити трећих оштећених лица. Сматра се да је овај механизам најближи моделу који постоји за државе ЕУ, додала је Јашаровић.

Директорка Slovenskog zavarovalnog združenja Maja Krumberger изјавила је после потписивања Споразума да је Споразум наставак добре сарадње словеначких и српских осигуравача. Она је додала да је Србија тек друга држава са којом Словенија потписује овакав споразум.

Осим што представља искорак у заштити грађана, осигуравајућих друштава и возача, Споразум ће додатно унапредити сарадњу две државе, кроз унапређење транзита, туризма и промета.

Србија је Споразум о заштити посетилаца раније потписала са националним бироима Грчке, Турске, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Хрватске.