У ноћи између уторка и среде, 12. августа 2015. године у поноћ, почела је примена Меморандума о разумевању, који је Удружење осигуравача Србије потписало са Косовским бироом осигурања, уз посредовање Савета бироа зелене карте у Бриселу.

Меморандум релаксира досадашњи модел који је примењиван на административној линији са Косовом и Метохијом приликом преласка моторним возилом, тако што ослобађа грађане Републике Србије додатних плаћања по основу осигурања. Меморандум такође предвиђа и олакшање у административном смислу, јер његова примена скраћује процедуру односно време проведено на административним прелазима.

Грађани који из централне Србије желе да својим возилом путују на Косово и Метохију могу то да ураде без прибављања додатних докумената и без додатних трошкова, односно само са основном полисом обавезног осигурања од аутоодговорности коју су прибавили приликом регистрације возила. Грађани Србије са Косова и Метохије ће у централну Србију својим возилом несметано путовати уз поседовање тзв. Полисе плус, коју издају друштва за осигурање на Косову и Метохији.

Возила означена тзв. KS таблицама ће административну линију моћи да прелазе са својим регистарским ознакама, док ће за возила са тзв. RKS таблицама наставити да важи досадашњи модел, који подразумева прибављање ПРОБА таблица приликом преласка административне линије. У оба случаја, не постоји никакав додатни трошак по питању осигурања моторног возила.

Договор који је постигнут подразумева да је крајњи платилац штете, која је проузрокована моторним возилом, осигуравајуће друштво које је осигурало поменуто возило. У том смислу, штете настале на Косову и Метохији употребом возила са регистарским ознакама из централне Србије ће надокнађивати осигуравајуће компаније из централне Србије, док ће штете настале употребом возила регистарских ознака са Косова и Метохије на подручју централне Србије надокнађивати осигуравачи са Косова и Метохије.

Грађани који претрпе штету од стране моторног возила са регистарским ознакама са Косова и Метохије ће свој захтев за обештећењем моћи да поднесу Удружењу осигуравача Србије или било ком осигуравајућем друштву члану Удружења које има дозволу за обављање послова обавезног осигурања од аутоодговорнсти.

У случају да друштво за осигурање са Косова и Метохије има на подручју централне Србије свог коресподента (осигуравајуће друштво које је овлашћено да у име и за рачун даваоца овлашћења ексклузивно обради и исплати одштетни захтев), онда постоји обавеза да се одштетни захтев поднесе том друштву за осигурање. Информацију о томе да ли постоји овлашћени коресподент за друштва са Косова и Метохије на подручју централне Србије грађани могу добити у Удружењу осигуравача Србије, телефонским позивом (011/2927-950) или слањем електронске поште (greencard@uos.rs).