У складу са чланом 9. Статута Удружења осигуравача Србије, нови члан Удружења од 14.8.2015. године је Акционарско друштво за осигурање „Согаз“ а.д.о. Нови Сад.  

По основу сагласности Народне банке Србије, Акционарско друштво за осигурање „Согаз“ послује у Србији од 20.12.2011. године.  

„Согаз“ а.д.о. је 22. члан Удружења осигуравача Србије.