Под покровитељством Удружења осигуравача Србије одржана је трећа конференција „IBTF INSURANCE BUSINESS&TECHNOLOGY FORUM 2015“. Конференција је одржана од 16. до 18. октобра 2015. године у хотелу Извор у Аранђеловцу, а главне теме биле су примена ИЦТ технологија у пословању осигуравајућих друштава.

Основна идеја скупа била је да се едукативним садржајем предавања приближе могућности за употребу ИЦТ у циљу унапређења бизниса. Присутнима су била презентована излагања на тему најновијих могућности за употребу информационих технологија у осигурању, како би се остварила компететивна предност компанија на тржишту са применом ИТ у сврху приближавања клијенту пружањем електронских услуга и сервиса. Учесници скупа бавили су се темама из области безбедности Информационих система, начинима за управљање ризицима, оптимизацијом трошкова и отварања нових канала продаје.

Отварајући Конференцију, директор Информационог центра Удружења осигуравача Србије Александар Ђоковић истакао је да је индустрија осигурања у протеклој години остварила раст износа укупне премије и билансне суме, одн. повећање техничких резерви од 27,6% са потпуном покривеношћу у животним и неживотним осигурањима. Ђоковић је подсетио да су запослени у ИТ сектору у индустрији осигурања били велика подршка тим успесима и позитивним резултатима, али и да ће ИТ наставити тај тренд имплементацијом нових технолошких решења.

Изузетну пажњу присутних изазвало је излагање помоћника директора Управе царине, г. Веселина Милошевића, о усклађивању српског царинског транзитног система са прописима Конвенције (НЦТС). Милошевић је истакао велике пословне могућности за осигуравајућа друштва и општи државни значај пројекта, али и то да ће с обзиром на нове, једноставније, царинске процедуре приликом преласка државне границе, значајно бити повећан транзитни саобраћај кроз Републику Србију, што се очекује већ у првом кварталу 2016. године.

Последњег дана Конференције одржан је округли сто о усклађивању са новим Законом о осигурању у домену ИТ и дигитализацији пословања у осигурању са посебним нагласком на област осигурања од аутоодговорности. Округлим столом су председавали Видан Марковић – ДДОР Нови Сад, Милан Букоровић – Генерали осигурање, Небојша Величковић – Дунав, Миодраг Јовановић – AXA и Александар Ђоковић – УОС. Kонстатовано је да постоје нејасноће у Закону o осигурању, посебно у делу који се односи на организацију ИТ у процесу раздвајања на композитна друштва и да је неопходно да се преко Удружења успостави контакт са Народном банком у циљу разјашњења појединих чланова. На тему дигиталне трансформације истакнута је технолошка зрелост индустрије осигурањa да се у сарадњи са надлежним институцијама покрене пројекат којим би се омогућило и електронско издавање полиса од аутоодговорности у циљу унапређења квалитета и разноврсности сервиса намењених клијентима, према узору на решења у региону и свету.

Конференција је завршена уз закључак и жељу свих присутних да се настави континуитет одржавања скупа и да следеће године позив за учешће буде упућен свим еминентним факторима индустрије осигурања из региона и шире.