Председник и потпредседник Управног одбора Савета бироа зелене карте из Брисела Jean Zenners и Хрвоје Пауковић, боравили су у радној посети Удружењу осигуравача Србије. Разговарано је о текућим пројектима Савета бироа зелене карте и плановима за будућност, као и о улози Удружења осигуравача Србије у активностима на нивоу Система зелене карте.

Рад Бироа зелене карте при Удружењу осигуравача Србије оцењен је као веома добар, а српско тржиште осигурања као једно од најодговорнијих и најпромптнијих када су у питању обавезе српских осигуравајућих друштава по међународној аутоодговорности. Председник УО Савета бироа зелене карте Jean Zenners посебно је истакао чињеницу да је Биро зелене карте при Удружењу осигуравача Србије једини који је поред држава Европског економског простора члан тзв. Мултилатералног споразума (Систем регистарске ознаке) и да као такав може представљати модел за бирое земаља који претендују на чланство у том реномираном међународном уговору.  

Током разговора са генералним секретаром Удружења осигуравача Србије Душком Јовановићем, истакнуте су специфичности, достигнућа и проблеми српског тржишта осигурања, регулаторног оквира и сарадње са надлежним државним институцијама. Jean Zenners је задовољан високим степеном сарадње који је Удружење осигуравача Србије успоставило са релевантним институцијама и веома добро координисаним наступима осигуравача које Удружење предводи, рекавши да је сарадња државе и осигуравајућих друштава апсолутно неопходна и да је у питању вишеструка и обострана корист.  

Систем зелене карте броји 47 земаља чланица Европе, Африке и Азије и највећа је приватна међународна организација у Европи. Биро зелене карте при Удружењу осигуравача Србије је члан Система зелене карте од 1954. године.