Осигурање у Србији има велики потенцијал

Индустрија осигурања у Србији није довољно развијена иако има велики потенцијал и важан је инструмент економског развоја, закључено је на панелу о осигурању на Копаник бизнис форуму. Основни разлози недовољне развијености су низак стандард грађана, неликвидност привреде и недовољна едукација грађана.

Осигуравачи кажу да на прва два разлога не могу да утичу, али поручују да је заблуда да су полисе скупе. Наглашено је да осигурање није трошак већ инвестиција. Директор Дунав осигурања Мирко Петровић сматра да је за развој неопходна едукација на свим нивоима и да би тај процес морао да доведе до повећања премије и боље структуре премије. Он је подсетио да је у Србији учешће премије осигурања у БДП око 2% и да просечна премија износи (per capita) нешто више од 100 долара, а да је у ЕУ то 7,6% одн. 2500 долара. Према његовим речима, едукација је важна, али не само када је реч о грађанима, већ и онима који уређују правни оквир.

Генерални секретар УОС Душко Јовановић изјавио је да су већ почеле припреме за овогодишње Српске дане осигурања, с обзиром на то да је такав скуп добра прилика да представници државе и индустрије, домаћи и страни стручњаци размене искуства и заједно пронађу решења за развој осигурања. Таквим конференцијама, уз сталну едукацију, вратићемо осигурању место које му припада, сматра Јовановић.

Гордана Букумирић, председница ИО Уника осигурања, рекла је да мање од 2% становништва користи услуге добровољног здравственог осигурања, јер се погрешно мисли да то користе само они који имају високу платежну моћ. Добровољно здравствено осигурање боље је рангирано код запослених него одређени бонуси или повећања плата, нагласила је Букумирић.

Председник ИО Wiener Stadtische осигурања Зоран Благојевић оптимиста је у погледу развоја животног осигурања, најпре због тога што та полиса обезбеђује финансијску сигурност дугорочним и постепеним издвајањем средстава. Истовремено, осигураник од самог почетка ужива покриће у висини осигуране суме у случају остварења осигураног ризика.

Драган Филиповић, председник ИО и генерални директор Đenerali осигурања, сматра је да је дигитализација врло важна. Он је ипак поручио и да ће директан контакт са купцима увек остати важан.

Иначе, увод у панел о осигурању био је перформанс, са Јованом Мемедовићем у главној улози. Њега је завезаног за спиналну даску и смештеног у приколицу моторних санки довезла екипа Горске службе спашавања, спасиоци су га брзо ослободили и дали знак да је то била симулација вежбе хитног транспорта. На тај начин је најављен панел Удружења осигуравача Србије.