Објавом у Службеном гласнику ЕУ, Европска комисија потврдила је пријем Уједињеног краљевства Велике Британије и Северне Ирске у Подсистем регистарске ознаке – Мултилатерални споразум.

Одлука ступа на снагу 2. августа ове године и подразумева слободан проток моторних возила између Велике Британије и земаља чланица Мултилатералног споразума, у које спада и Република Србија, без обавезе поседовања зеленог картона.

У том смислу, Удружење осигуравача Србије повлачи ранију препоруку возачима из Републике Србије да приликом путовања моторним возилом у велику Британију поседују зелени картон.