Република Српска би до краја наредне године требало да добије нови Закон о осигурању, од којег се очекује да реши проблем на тржишту, најавио је председник Владе РС Радован Вишковић, на Данима осигурања Републике Српске. Он је, као највеће проблеме тржишта осигурања Републике Српске, навео нелегалне попусте у осигурању од аутоодговорности као и пословање повезаних лица са фингираним извештајима.

Данима осигурања Републике Српске присуствовала је и делагација Удружења осигуравача Србије, коју је предводио генерални секретар Душко Јовановић.

У склопу панела под називом „Дигитализација сектора осигурања као нужан услов развоја у пост пандемијском периоду“ који се бавио савременим начинима пословања у свим секторима, директор Информационог центра УОС Александар Ђоковић одржао је презентацију на којој је представио основне техничке и организационе принципе функционисања ИЦ УОС. Том приликом, Ђоковић је поделио искуства индустрије осигурања у Републици Србији на пољу опште дигитализације и унапређења послова продаје полиса АО. Посебан акценат био је на улози ИЦ УОС у том процесу као дигиталном алату за одређивање висине премије на основу аутоматског сврставања возила одговарајуће премијске групе, дигиталну калкулацију бонуса и малуса клијентима приликом куповине полиса АО и сл. Ђоковић је посебно истакао одличну сарадњу УОС са МУП и другим институцијама од значаја у Србији и ван земље.

Фотографије