UNIQA osiguranje

UNIQA životno osiguranje

ПИБ: 100000426

МБ: 17192787

Тел: 011 2024 100

Сајт: www.uniqa.rs

UNIQA neživotno osiguranje

ПИБ: 104990662

МБ: 20289414

Тел: 011 2024 100

Сајт: www.uniqa.rs

 

Осигуравајућа групација UNIQA је једна од водећих осигуравајућих компанија на аустријском тржишту и једна од највећих у Европи. Иако под именом "UNIQA" послује 18 година, пословање групе се успешно спроводи већ дугих 200 година. "UNIQA" је активна у свим подручјима осигурања. "UNIQA" група је компанија с јаком интернационалном оријентацијом и тренутно је, као већински или делимични власник, присутна на 18 тржишта Европе.

"UNIQA" тренутно запошљава преко 22.000 сарадника и ексклузивних партнера, који су широм Европе закључили више од 19 милиона полиса. "UNIQA" је према „Shareholder Performance indeksu“ консалтинг куће "MERCER OLIVER WYMAN" најјаче осигурање у Европи по повратку инвестиција. Већ низ година, "UNIQA" добија рејтинг "А", који даје „Standard and Poor`s“, најцењенија светска организација за оцену снаге финансијских институција.

"UNIQA" је у Србији присутна једанаест година, од 7. новембра 2006. године и обавља све врсте осигурања. Од доласка на српско тржиште "UNIQA" бележи константан раст, захваљујући међународном искуству и стабилном пословању на свим тржиштима Европе и Србије. Сврстава се међу првих пет водећих осигуравајућх компанија у Србији. Својим производима свих врста осигурања, примереним и доступним сваком грађанину Србије гарантује висок квалитет и најбољу услугу.

У складу са одредбама Закона о осигурању "UNIQA" је у Србији раздвојила послове животног од послова неживотног осигурања.

Компанију "UNIQA životno osiguranje a.d.o. Beograd" представљају Синиша Нишић, председник Извршног одбора и члан Извршног одбора Емил Џуџевић.

Законски заступници компаније "UNIQA neživotno osiguranje a.d.o. Beograd" су Гордана Букумирић, председник Извршног комитета и члан Извршног одбора, Владимир Пувача.

Top