informacioni centar

Upravljanje Informacionim centrom je povereno javno ovlašćenje Udruženja osiguravača Srbije. Informacioni centar Udruženja osiguravača Srbije osnovan je radi efikasnog ostvarivanja odštetnih zahteva u slučaju šteta nastalih upotrebom motornih vozila i zarad primene bonus/malus sistema u Republici Srbiji u skladu sa Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju („Službeni glasnik RS“, br. 51/2009 i 78/2011).

Informacioni centar Udruženja osiguravača Srbije (IC UOS) predstavlja moderan i centralizovan sistem sa jedinstvenim bazama podataka kao što su baze svih registrovanih vozila u oblasti autoodgovornosti u Republici Srbiji, baza šteta, baza policijskih zapisnika, baza stroge evidencije za određivanje i praćenje zona brojeva polisa autoodgovornosti, evidencija zelene karte itd.

Sva društva za osiguranje koja se bave autoodgovornošću povezana su sa IC UOS preko svojih informatičkih sistema i dostavljaju različite tipove podataka koji se obrađuju i smeštaju u baze na sistemu prema svojoj nameni. Osiguravajuća društva mogu i da pristupaju i koriste ove podatke u zavisnosti od njihove namene i poslovnih potreba društava.

Formiranjem jedinstvenih centralnih baza podataka, stekli su se uslovi za mnoga unapređenja u oblasti osiguranja od autoodgovornosti, pre svega centralno izdavanje polisa, zatim brz uvid u podatke koji se odnose na štetne događaje, primena bonus/malus sistema, centralno čuvanje podataka, kao i mogućnosti za otkrivanje prevara u osiguranju. Svim navedenim postiže se efikasnost u radu osiguravajućih društava, brža likvidacija odštetnih zahteva i povećanje kvaliteta usluga građanima, precizno poštovanje zakonske regulative i razvoj novih, modernih servisa na usluzi građanima, osiguravačima, ali i institucijama Republike Srbije u obavljanju njihovih aktivnosti. Takođe, uspostavljanjem procedure centralnog izdavanja odnosno generisanja brojeva iz IC UOS, onemogućeno je izdavanje lažnih ili falsifikovanih polisa, a podaci se smeštaju u jedinstvene baze koje sadrže informacije o svim registrovanim vozilima u Republici Srbiji.

Primena bonus/malus sistema otpočela je od 1. septembra 2011. godine, čime je IC UOS omogućio postupanje u skladu sa zakonom u oblasti obaveznog osiguranja od autoodgovornosti i na taj način približio tržište osiguranja u Republici Srbiji razvijenim evropskim tržištima i principima rada.

Bonus/malus sistem predstavlja utvrđivanje visine premije osiguranja od autoodgovornosti za vozila dodeljivanjem odgovarajućeg premijskog stepena u zavisnosti od toga da li je osiguranik u prethodnom periodu imao prijavljenu štetu za koju je odgovoran. U slučaju da vozač nije prouzrokovao štetu u prethodnoj godini, biva nagrađen dodelom popusta na visinu premije, dok u protivnom biva sankcionisan određivanjem malusa, odnosno uvećanjem cene polise osiguranja.

Građanima je omogućen pristup bazama podataka i pretragama putem web portala na internet prezentaciji Udruženja, što olakšava pribavu podataka neophodnih za ostvarenje prava naknade po osnovu pretrpljenih šteta iz saobraćajnih nezgoda.

U skladu sa razvojnim planovima IC UOS, u cilju daljeg unapređenja servisnih funkcija i prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, osmišljen je projekat koji ima za cilj da omogući građanima da bez odlaska u policijsku stanicu produže registraciju vozila pri ovlašćenim subjektima.

Da bi ova ovlašćenja bila preneta iz MUP-a na društva za osiguranje i ovlašćene tehničke preglede, organizovan je razvoj sveobuhvatnog e-government rešenja u Republici Srbiji koje bi povezalo organe državne uprave, privredne subjekte i građane. Učešćem u ovom projektu, stručne službe Udruženja su stvorile tehnički osnov da sa razvojem novih funkcionalnosti IC UOS društva mogu da preuzmu i obavljanje poslova produženja registracije i izdavanja registracionih nalepnica. U sklopu ovog projekta ostvaruju se tehnički i pravni preduslovi da se počne sa prodajom polisa putem interneta.

Unapređenjem saradnje između MUP-a i Udruženja, biće ostvarena integracija IC UOS i Informacionog sistema MUP-a i razmena podataka, što će omogućiti izradu sistema za eliminisanje prevara u osiguranju informatičkom analizom informacija iz saobraćajnih nezgoda i nastalih šteta.

Takođe, detaljnim analizama razmenjenih podataka, biće ukazano na visoko rizične grupe učesnika u saobraćaju, što će svakako imati značajan pozitivan efekat na povećanje bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji.