UOS Udruženje osiguravača Srbije

Dunav osiguranje a.d.o.

paddedimage140140 dunav osiguranje a d o logo2

 

PIB:100001958

MB: 07046898

Tel: +381 (0) 11 3224 001

Sajt: www.dunav.rs

 

"Kompanija Dunav osiguranje a.d.o. Beograd" je lider na tržištu osiguranja u Srbiji sa tradicijom dugom više od 140 godina i jedina nacionalna osiguravajuća kuća registrovana za sve vrste osiguranja. Visina ukupne premije, broj izdatih polisa, brzina i visina isplate šteta, su parametri koji to potvrđuju.

"Dunav osiguranje" ima najrazuđeniju mrežu sa više od 600 prodajnih mesta i 7 preduzeća članica: "Dunav Re" koji pokriva 40% domaćeg tržišta reosiguranja; "Dunav društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom" koje pokriva 42,2% domaćeg tržišta; "Dunav auto", "Dunav Stockbroker", "Dunav osiguranje a.d. Banjaluka", "Dunav banka a.d. Zvečan" i "Dunav turist".

Slogan Kompanije „Prijatelj ostaje prijatelj“ na najjednostavniji način oslikava stav koji „Dunav osiguranje“ zastupa u praksi.

Generalni direktor kompanije "Dunav osiguranje" je mr Mirko Petrović.