UOS Udruženje osiguravača Srbije

Grawe osiguranje a.d.o.

LOGO internationalcolor 300 x 150 px2

 

PIB: 100000161

MB: 17157051

Tel: +381 (0) 11 2092 600

Faks: +381 (0) 11 2092 661

E-mail: office.beograd@grawe.rs

Sajt: www.grawe.rs

 

 

"GRAWE osiguranje a.d.o. Beograd" posluje u Srbiji od 1997. godine, kao prvo osiguravajuće društvo na tržištu sa inostranim kapitalom. Po do sada ostvarenim rezultatima u poslovanju, "GRAWE osiguranje" zauzima poziciju među liderima u oblasti osiguranja života na tržištu Republike Srbije, a značajne rezultate postiže i u oblasti neživotnih i imovinskih osiguranja.

"GRAWE osiguranje" ističe se kao tradicionalna kompanija koja istovremeno može da se izdvoji na tržištu kao dobar primer za savremeno korporativno upravljanje sa savremenim načinom poslovanja. Društveno odgovornim poslovanjem društvo postiže ravnotežu između ekonomskih i socijalnih interesa, otvoreno ka građanima Srbije uz visoku svest i posvećenost u nastupu na tržištu. Dobro postavljena organizacija, kvalitetni razvojni planovi, dobre strategije poslovanja i stručni kadar u koji kompanija stalno ulaže garantuju dalji napredak i efikasnost.

Generalni direktor "Grawe osiguranja" je Christoph Czettl.