Međunarodni naučni skup: “Osiguranje, naknada štete i novi zakon o parničnom postupku”

Udruženje osiguravača Srbije je suorganizator XV međunarodnog naučnog skupa “Osiguranje, naknada štete i novi zakon o parničnom postupku”. Skup će biti održan u hotelu Čigota na Zlatiboru, od 20-22. septembra 2012. godine, a organizatori su Udruženje za odštetno pravo i Privredna komora Beograda. Na savetovanju će biti organizovan i okrugli sto na temu: “Novi Zakon o parničnom postupku”

Učesnici: eminentni domaći i strani stručnjaci iz oblasti osiguranja i pravosuđa.