Preliminarni rast bilansne sume u 2016. godini bio je 12,4% na 515 milijardi dinara, izjavio je direktor Uprave za nadzor nad finansijskim institucijama NBS Đorđe Jevtić na Kopaonik biznis forumu. On je precizirao da je ukupna premija ostvarila rast od 9,4% i da je dostigla 98,5 milijardi. Narodna banka Srbije, prema Jevtićevim rečima, smatra da je 2016. bila uspešna godina.

Generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije Duško Jovanović izjavio je da u Srbiji ukupna premija osiguranja iznosi svega dva odsto BDP-a, a da je u evropskim zemljama to tri puta više. Takođe, kod nas je životno osiguranje ispod 25 odsto, u Zapadnoj Evropi je to 60 odsto, a u Skandinaviji 80 procenata, izjavio je Jovanović. On je podsetio i da građani Srbije mogu vrlo jeftino da obezbede svoju budućnost. Ali, to im treba približiti i objasniti da osiguranje nije trošak. Zbog toga Udruženje osiguravača Srbije sprovodi edukativnu kampanju Osiguraj budućnost, naveo je generalni sekretar Udruženja na okruglom stolu Kopaonik biznis foruma koji je bio posvećen osiguranju.

Navodeći da je edukacija veoma važna, uz promenu regulatornog okvira i određenih modela osiguranja, generalni direktor Dunav osiguranja Mirko Petrović izjavio je da je od 2012. zaključno sa 2015. godinom, industrija osiguranja Srbije imala rast od oko 23 procenta. On je precizirao da je neživotno osiguranje imalo rast od 16 odsto, a životno od 52 odsto, dok je u 2016. rast tržišta bio veći od devet odsto. Bez obzira na to, osiguranje u poljoprivredi je još veoma malo, pošto je osigurano svega 10 do 12 odsto poljoprivredne proizvodnje, rekao je Petrović.

Predsednik i generalni direktor Generali osiguranja Srbija Dragan Filipović izjavio je da je zdravstveno osiguranje imalo najveći rast u privredi od skoro 40 odsto u 2016. u odnosu na 2015. godinu, sa oko 15 ili 16 miliona evra u zdravstvenom osiguranju. On je rekao da oko 50.000 građana ima privatno zdravstveno osiguranje, od čega svega 3.000 samostalno plaća, a ostalo su ugovorile kompanije za svoje zaposlene.