Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Udruženje osiguravača Srbije proglasili su 100 najboljih radnika u svakoj od oblasti u nadležnosti Ministarstva i dodelili im novčane nagrade u vrednosti od po 10.000 dinara.

Ministar Zoran Đorđević istakao je da su nagrađeni zaposleni koje su rukovodioci predložili i prepoznali da su zaslužni za uspeh u Ministarstvu. Prema njegovim rečima, uspeh nije bio jedino merilo za dobijanje nagrade, već i kolegijalnost i način na koji su pristupali poslu. Ministar Đorđević je posebno zahvalio Udruženju osiguravača Srbije koje je i ove godine obezbedilo finansijsku podršku za dodelu nagrada najboljima, u ukupnom iznosu od milion dinara.  

Generalni sekretar Udruženja Duško Jovanović naglasio je da UOS godinama ima dobru saradnju sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ali i sa drugim ministarstvima. S obzirom na to da je industrija osiguranja u velikom razvoju, namera nam je da deo profita Udruženja osiguravača i kompletne industrije osiguranja, podelimo sa nekoliko ministarstava i sa onima kojima je taj novac najpotrebniji. Želeli smo da ljudima koji svoj posao rade u teškim uslovima, bave se teškim sudbinama, damo do znanja da se ceni njihov rad, rekao je Jovanović.