Odlukama Generalne skupštine Sistema zelene karte, Udruženje osiguravača primljeno je za člana Nadzornog odbora Sistema (Supervisory board), a predstavnik Udruženja imenovan je za predsednika Odbora za prijem novih članova Sistema.

Na taj način izraženo je priznanje za činjenicu da Udruženje osiguravača Srbije dugi niz godina uspešno učestvuje u radu organa Sistema, ali i priznanje na koordinaciji i disciplini Udruženja i njegovih članica u ispunjavanju obaveza po međunarodnim sporazumima, pre svega na korist građana Republike Srbije koji svojim motornim vozilima putuju preko granica.

S obzirom na to da je srpsko tržište jedno od manjih u Sistemu, sa svega 2,5 miliona vozila, učešće Udruženja osiguravača u najvišim organima Sistema je izuzetan uspeh i priznanje najvišeg nivoa, ističe generalni sekretar UOS Duško Jovanović.

Pored pomenutog, na sednici Nadzornog odbora je odlučeno da se Udruženju dodeli organizacija najvećeg događaja iz delokruga rada Sistema, IMIC (International Motor Insurance Convention) – Međunarodna konvencija autoosiguranja. Rukovodeće telo Sistema je u svojoj odluci otišlo i korak dalje, navodeći da će Udruženje osiguravača Srbije biti organizator ovog prestižnog događaja ili u 2021. godini ili u prvoj narednoj kada se za to steknu uslovi, imajući u vidu situaciju izazvanu pandemijom virusa Kovid19.

Na taj način, organizacija dodeljena Udruženju je fiksirana, što smatramo još jednom pohvalom za naš rad i zalaganje, ističe generalni sekretar UOS Duško Jovanović. On dodaje da je u pitanju najveći međunarodni skup iz oblasti osiguranja koji će biti održan u Srbiji i jedan od najvećih u Evropi, s obzirom na to da će učestvovati više od 200 delegata iz 48 zemalja Sistema zelene karte.