Kontrola usklađenosti poslovanja odn. zaštita od rizika neusklađenosti poslovanja ne može da se svede na formalnu implementaciju svih pravnih pravila. Ona nužno počiva na vrednosnoj komponenti i korporativnoj vertikali, jedna je od glavnih poruka panela “Compliance – žene u osiguranju” kojim je otvoreno jubilarno 25. savetovanje u organizaciji Udruženja osiguravača Srbije i Udruženja za pravo osiguranja. Da bi funkcija Compliance zaživela, potrebno je da se radi na kulturi zakonitosti poslovanja od najvišeg do najnižeg nivoa odlučivanja u društvu za osiguranja. Moderator tog panela bila je prof.dr Nataša Petrović Tomić, sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Poručeno je i da ovu funkciju treba zakonski uobličiti u svim društvima za osiguranje i da treba raditi na dopuni regulatornog okvira podzakonskim aktom NBS. Preporučeno je i da se pri Udruženju osiguravača osnuje posebna Komisija za compliance.
Za dva dana savetovanja, organizovali smo 6 okruglih stolova sa 20 predavača. Između ostalog, govorilo se i o veštačkoj inteligenciji i osiguranju, digitalizaciji u osiguranju i neživotnim osiguranjima.

Savetovanje je organizovano od 17-19. aprila u hotelu Izvor u Aranđelovcu.

Fotografije