Predavači SDO 2023

Jorgovanka Tabaković rođena je marta 1960. godine u Vučitrnu. Gimnaziju je završila 1977. godine, a 1981. godine Ekonomski fakultet u Prištini, kao student generacije. Magistrirala je 1999. godine na temu „Reforma bankarskog sistema Jugoslavije“ na Ekonomskom fakultetu u Prištini, a maja 2011. godine odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom „Instrumenti centralne banke – dometi i ograničenja na primeru Republike Srbije”.

Od 1981. godine do 1989. godine radila je kao profesor ekonomskih predmeta u Srednjoj ekonomskoj školi u Prištini. Naredne dve godine obavljala je poslove finansijskog direktora u trgovinskoj kući „Grmija“. Od 1992. godine do 1999. godine radila je u Prištinskoj banci, posle čega zasniva radni odnos u Preduzeću za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d., u kojem je bila do trenutka stupanja na funkciju guvernera, avgusta 2012. godine.

Objavila je tri knjige. U 2018. godini je iz štampe izašla knjiga „Monetarna politika – nema konačnih pobeda“, u 2020. godini knjiga „Moji odgovori – prilog istoriji bankarstva Srbije u 21. veku“, a u 2021. godini „Tačka preokreta – u ravnoteži je ključ uspeha“.

Pre izbora na funkciju guvernera NBS, u dva mandata je bila i predsednik Odbora za finansije Narodne Skupštine Republike Srbije. Od marta 1998. godine do oktobra 2000. godine obavljala je funkciju ministra za ekonomsku i vlasničku transformaciju u Vladi Republike Srbije.

Ivana Soković rođena je 1982. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Diplomu osnovnih i master studija stekla je na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Po završetku osnovnih studija, radno iskustvo gradila je u Kompaniji „Dunav osiguranje“ od 2006. godine. Do 2010. godine, kada postaje šef Odelјenja za osiguranje putem distributivnih kanala prodaje, bila je preuzimač rizika. U 2014. preuzima funkciju zamenika direktora Glavne filijale za osiguranje građana u Beogradu, zatim direktora Glavne filijale za osiguranje Beograd 2, a od avgusta 2017. godine dolazi na mesto direktora Direkcije za prodaju neživotnih osiguranja. Na funkciju člana Izvršnog odbora Kompanije „Dunav osiguranje“ izabrana je decembra 2018, a na mesto predsednika Izvršnog odbora 12. juna 2020. godine.

Govori španski, engleski i francuski jezik. Zaklјučkom Vlade Republike Srbije, u februaru 2016. godine imenovana je za predsednika Skupštine Državne lutrije Srbije. Funkciju predsednika Upravnog odbora Udruženja osiguravača Srbije preuzima oktobra 2020. godine.

Milan Stamatović, tehničar-tehnolog po struci i političar, rođen je 24. maja 1960. u Čajetini, gde je završio osnovnu školu, dok srednje obrazovanje stiče u Užicu. Prvi radni odnos zasniva 1980. u PIK Zlatibor, posle dve godine prelazi u njihov pogon Agroindustrija na Zlatiboru, a od 1984. do 1997. radi u RO Metaloplastika u Čajetini.

Preuzevši položaj predsednika opštine 2004. godine, Stamatović, sa svojim saradnicima, donosi odluke da se sredi postojeća infrastruktura i izgrade novi komunalni objekti koji su nedostajali turističkom naselјu. Za uspešno završen posao treba zahvaliti njegovoj viziji, upornosti, hrabrosti, kao i dobroj organizaciji poslova, a pre svega turističkoj privredi u koju su velika sredstva ulagali domaći i strani investitori.

Najviše zahvalјujući turizmu, kao i umešnom vođenju, čajetinska opština se sigurnim koracima brzo svrstala u red najrazvijenih opština Srbije. Nakon deceniju i po Stamatovićevog domaćinskog upravlјanja čajetinska opština postala je druga u Srbiji (odmah posle Beograda) po prihodima od poreza na imovinu po stanovniku. Budžet ove opštine, otkako je Stamatović na njenom čelu, uvećao se preko 200 puta, a od devastirane i nefunkcionalne opštine (bez ijednog računara pri Stamatovićeovom stupanju na dužnost predsednika), Čajetina i Zlatibor pretvorili su se u jednu od najrazvijenih oblasti ne samo u Srbiji, već i u regionu.

Aleksandar Vlahović je predsednik Saveza ekonomista Srbije, od 2011. godine. Predsednik je i vlasnik investiciono-konsultantskog preduzeća AV Holding i revizorske kuće UHY Revizija. Član je UO Erste Bank u Srbiji, Vienna Economic Foruma u Beču, Junior Achievement Serbia, kao i Advisory Board-a Southeast Business Development Networka sa sedištem u Beču. Specijalni je savetnik Izvršnog odbora Wiener Städtische osiguranja u Srbiji, kao i predsednik Odbora za reviziju Wiener Städtische životnog osiguranja u Crnoj Gori.

Poslovnu karijeru je započeo 1987. godine u Ekonomskom institutu. Od 1994. godine radi za Deloitte Touche u Beogradu, a od 1998. do 2000. Godine bio je senior partner u Deloitte Touche Central Europe, kao i Office Managing Partner DT za zemlje bivše Jugoslavije i Lead Valuation Partner za zemlje Balkana.

Od januara 2001. do marta 2004. godine bio je ministar za privredu i privatizaciju, a u septembra 2004. godine osniva EKI Investment.

Od 2006. do 2010. godine g. Vlahović je bio predsednik Sportskog društva Crvena zvezda. Od 2006. do 2016. godine bio je potpredsednik Odbojkaškog saveza Srbije.

Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu (1987. godine).

Slaviša Lakičević, pukovnik policije, načelnik je Uprave saobraćajne policije MUP Republike Srbije. Završio je Policijsku akademiju i Pravni fakultet. U Ministarstvu unutrašnjih poslova radi od 1994. godine, kada je zasnovao radni odnos u Sekretarijatu unutrašnjih poslova u Prištini. Od 1998. godine je na rukovodećim radnim mestima, najpre u Sekretarijatu unutrašnjih poslova u Prištini, a nakon toga u Nišu i Smederevu.

Bio je pripadnik posebnih jedinica policije, komandir čete i pomoćnik komandanta Interventnih jedinica policije Republike Srbije, a 2010. godine raspoređen je u Upravu saobraćajne policije. Od decembra 2020. godine do oktobra 2021. godine obavlјao je funkciju načelnika Policijske uprave u Zrenjaninu. Tada je raspoređen na funkciju vršioca dužnosti načelnika Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, a od decembra 2021. godine je načelnik Uprave saobraćajne policije.

Učestvovao je u pisanju prve Strateške procene javne bezbednosti Ministarstva unutrašnjih poslova, Zakona o policiji, Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima, kao i drugih pravnih akata iz nadležnosti Ministarstva. Trenutno je predsednik Kolegijuma stručnih radnih grupa u okviru Tela za koordinaciju bezbednosti saobraćaja na putevima i predsednik Stručne radne grupe za unapređenje rada i efikasnosti saobraćajne policije, sudova i tužilaštava.

Nataša Petrović Tomić je redovna profesorka Pravnog fakulteta u Beogradu na Katedri za građansko pravo i upravnica studija za inovaciju znanja iz oblasti osiguranja, koje organizuju Pravni fakultet i Udruženje osiguravača. Član je UO pravnog odbora Udruženja pravnika u privredi Srbije, redakcije časopisa „Pravo i privreda“, redakcije časopisa „Harmonius“, redakcije časopisa „Tokovi osiguranja“ i recenzent većeg broja naučnih radova. Bavi se konsultantskim poslovima. Jedan je od osnivača Udruženja naučnika i istraživača u oblasti pravnih studija– HARMONIUS i direktor Studija za Potrošačko i Pravo osiguranja. Autor je brojnih članaka iz oblasti trgovinskog prava, prava osiguranja, poslovne etike, kao i korporativnog upravljanja. Stipendista je Maks Plank Instituta za strano i međunarodno privatno pravo u Hamburgu, gde je ostvarila više istraživačkih boravaka tokom pisanja doktorata, kao i u svojstvu nastavnika Pravnog fakulteta. Bila je gostujući predavač na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, od 2016. do 2018. godine.

Od 2023. godine je predsednik Komisije za polaganje stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog posrednika, odnosno zastupnika u osiguranju. Od 2015. godine član je tima Narodne banke Srbije I Privredne komore Srbije, koji sprovodi edukaciju posrednika i zastupnika u osiguranju. Konsultant je na projektu Pravnog fakulteta Univerziteta u Ljubljani „Modernizacija zakonske regulative ugovora o osiguranju“, koji je rezultirao usvajanjem Nacrta zakona o ugovoru u osiguranju. Govori engleski, španski, nemački i francuski jezik, a služi se i stručnom literaturom na slovenačkom jeziku.

Dragiša Slijepčević rođen je decembra 1955. godine u Sečnju, gde je i završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1978. godine, kao student generacije, pravosudni ispit je položio 1980. godine, a doktorirao 2009. godine.

Radio je kao profesor pravnih predmeta u srednjoj školi „Vuk Karadžić“ u Sečnju, a za sudiju opštinskog suda u tom gradu izabran je 1980. godine. Za sudiju Privrednog suda u Zrenjaninu izabran je 1992. godine, a za sudiju Višeg Privrednog suda u Beogradu 1996. godine. 1999. godine izabran je za sudiju Vrhovnog suda Srbije. Do izbora za sudiju Ustavnog suda Srbije, 2007. godine, bio je član Visokog saveta pravosuđa. Od 2011-2014. godine obavljao je funkciju predsednika Ustavnog suda. Od decembra 2016. godine, kada mu prestaje mandat u Ustavnom sudu, obavljao je funkciju sudije Vrhovnog kasacionog suda u grđanskoj materiji.

Autor je više desetina stručnih radova iz oblasti građanskog i privrednog prava. Posebno se bavi aktuelnim problemima sudske prakse u vezi sa primenom Zakona o stečajnom postupku, o čemu je objavio više od 20 stručnih radova. Koautor je knjige „Komentar zakona o stečajnom postupku“.

Marina Papadakis je imenovana za generalnog sekretara Udruženja banaka Srbije u martu 2023. godine.

Pre toga, bila je partner-osnivač advokatske kancelarije Papadakis Čabarkapa u periodu od 2019. do 2023. godine i prvenstveno se bavila pružanjem usluga u oblasti korporativnog i komercijalnog prava, a naročito pravo konkurencije, Banking & Finance, regulatorno i upravno pravo i pravo EU.

Pre osnivanja advokatske kancelarije, Marina je radila u Narodnoj banci Srbije u periodu od 2012. do 2019. godine, gde je zauzimala niz visoko rangiranih menadžerskih pozicija – najpre je bila zamenik generalnog direktora Direkcije za zakonodavno-pravne poslove, zatim savetnik guvernera za pravna pitanja, pa generalni direktor Sektora za restrukturiranje banaka, da bi potom bila upućena na rad u Misiju Republike Srbije pri EU, kao delegirani predstavnik NBS. Iskustvo rada u Narodnoj banci joj je omogućilo da radi na nizu multi-institucionalnih projekata, kao i na projektima koji su uključivali rad sa međunarodnim finansijskim institucijama i institucijama EU. Od 2013. do 2015. godine obavljala je dužnost sekretara Izvršnog odbora NBS, a tokom 2014. i 2015. godine i sekretara Komiteta za finansijsku stabilnost.

Od 2002. do 2012. godine, radila je u advokatskoj kancelariji Živković Samardžić, jednoj od vodećih srpskih kancelarija u oblasti korporativnog prava. Najpre je bila partner u odeljenju za korporativno poslovanje, a potom i vodeći partner zadužen za pružanje usluga klijentima iz finansijskog sektora.

Aleksandar Stefoski rođen je aprila 1968. godine u Beogradu. Specijalizirao je opštu medicinu na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Objavio je više radova u stranim i domaćim časopisima, a od 2009. godine je stalni ovlašćeni sudski veštak.

Od 2020. godine je na funkciji državnog sekretara Ministarstva zdravlja Republike Srbije, s tim što je reizabran 2023. godine. Od 1997. godine do 2009. godine, radio je kao lekar u Domu zdravlja Novi Beograd, a od 2009. do 2012. godine kao VD direktora te zdravstvene ustanove. Od 2014-2020. godine bio je član Saveta za zdravlje Grada Beograda, a od 2014-2018. odlukom Vlade Republike Srbije obavljao je funkciju predsednika UO Instituta za medicinska istraživanja. Član je Saveta Akademije poslovnih studija Beograd od 2019. godine. Te godine je, odlukom Vlade Republike Srbije, imenovan i za člana Saveta Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Christoph Czettl rođen je 1981. u Gracu, Austrija. Magistrirao je ekonomske nauke na Visokoj stručnoj školi u Ajzenštatu. U toku obrazovanja je boravio u San Francisku, Kalifornija, a kasnije u Dablinu, Irska.

Počeo sa radom u „Grawe“ koncernu (Grazer Wechselseitige Versicherung AG) 2001. godine u kome je vodio razne organizacione jedinice u procesu poslovanja u okviru osiguravajućeg društva: od obrade polisa, preko računovodstva i kontrolinga do ulaganja, aktuarstva, reosiguranja, marketinga i komunikacije, upravljanja ljudskim resursima, projektnog i prodajnog menadžmenata.

Od 2008. godine je na funkciji predsednika Izvršnog odbora GRAWE osiguranja, na kojoj je i danas.

Pored maternjeg nemačkog i engleskog, tečno govori srpski i živi u Beogradu.

Radenko Radan je menadžer sa više od 25 godina iskustva, naročito u prodaji i na rukovodećim pozicijama na kojima je gradio uspešnu karijeru. Član Sage postao je 2011. godine, prevashodno kao konsultant, a zatim i kao ambasador brenda, kroz promociju vrednosti kompanije, nakon čega je preuzeo rukovodeću funkciju u Saginoj prodaji, a potom i funkciju izvršnog direktora. Od 2023. godine nalazi se na poziciji generalnog direktora Saga Grupe, koja pored Sage u Beogradu, obuhvata još osam kompanija u zemlji i regionu koje se bave softverskim i tehnološkim rešenjima i servisima – Saga CG, Saga NFG, Saga MK, Intellya, NF Innova, NPS, Smart i Give Sense.

Milen Janjić ima višegodišnje iskustvo u radu na polju veštačke inteligencije i modela mašinskog učenja kao generalni direktor kompanije Intellya koja posluje u okviru SAGA grupe. Zajedno sa Intellya timom i drugim jedinicama u okviru Grupe, Milen koristi svoje znanje i ekspertizu kako bi kompanijama pomogao da iskoriste potencijal koji veštačka inteligencija nudi kroz unapređenje odnosa sa klijentima, optimizaciju internih aktivnosti i poslovanja.

Žarko Ilić je doktor nauka klasične medicine, Reiki učitelj, ali pre svega mind coach. Kroz svoj rad pokazuje da je naše telo samo poligon našeg uma. Pre svega, on traga za odgovorima i lekom za bolesti savremenog doba, za koje veruje i dokazuje da su u našim mislima, emocijama, energiji i delima.

Na svojim putovanjima širom sveta istraživao je, iskusio i učio razne drevne tehnike izlečenja koje danas ni savremena medicina ne negira i lagano ih usvaja. To ga je navelo da ide još dublje u potrazi za uzrocima i shvati da se oni nalaze u našem duhu, jer bolest današnjeg čoveka pre svega je bolest duha, a ne tela i uma.

Posvetio se daljem izučavanju i pomaganju ljudima da pronađu svoj put ka izlečenju i shvatanju sopstvenog života. Saznanjima iz prakse, kao i stečenim iskustvom iz alternativne i klasične medicine, kao i savremene nauke, pokušava da sve sjedini u jednu celinu.

Objavio je dvanaest knjiga.

Stjepan Anić bavi se problematikom kontrole i upravljanja rizicima u finansijskim institucijama te istraživanjem i modeliranjem u području procene, merenja i monitoringa finansijskih rizika, kao i na širem području finansijskog modeliranja. Praktična iskustva sticao je tokom dugogodišnje karijere u poslovnim bankama na pozicijama od project menadžera do člana uprave, te kroz konsultantske angažmane vezane uz optimizaciju poslovnih procesa, corporate governance, regulatornu usklađenost i upravljanje rizicima u finansijskim institucijama unutar regiona. Renomirani je dugogodišnji stručnjak iz područja upravljanja rizicima u finansijskim institucijama te predavač i konsultant sa dugogodišnjim iskustvom u zemlji i inostranstvu.

Snježana Bertoncelj je diplomirala matematiku na Prirodno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 2001. godine završava dodatnu aktuarsku edukaciju te stiče status ovlašćenog aktuara. Od početka poslovne karijere radi najvećim delom u domenu životnih osiguranja te bankoosiguranja, najpre u Allianz Zagreb odakle s pozicije direktorke Sektora životnih osiguranja 2005. prelazi na mesto predsednice Uprave novoosnovanog Erste osiguranja koje uspešno vodi do 2018. kada se Erste osiguranje pripaja Wiener osiguranju VIG. Od tada pa do kraja 2019. članica je Uprave Wiener osiguranja. Od 2020. u saradnji sa češkom konsultantskom kućom Tools4F daje aktuarske konsultacije osiguravačima u CEE regiji. Tokom godina obavljala je i dodatne funkcije kao što su predsednica Udruženja osiguravatelja pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, članica Uprave Hrvatskog aktuarskog društva, a od 2014. godine i funkciju članice Nadzornog odbora Hrvatskog aktuarskog društva.

Sanja Kočović ima 21 godinu profesionalnog iskustva u pružanju revizorskih usluga, usluga srodnih reviziji i konsultantskih usluga lokalnim, regionalnim i transnacionalnim kompanijama, pretežno iz finansijskog sektora. Ima dugogodišnje iskustvo u obavljanju revizija pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja, kao i revizija informacija prikazanih u finansijskim izveštajima pripremljenih za potrebe konsolidacije grupe, sastavljenih u saglasnosti sa MSFI i domaćim računovodstvenim propisima. Član je radne grupe koju je formirala NBS za izmenu podzakonskih akata iz oblasti računovodstvenog izveštavanja banaka u skladu sa MSFI i predavač na seminarima koje organizuje Udruženje banaka.

Diplomirani je ekonomista, ovlašćeni i licencirani revizor, ovlašćeni i licencirani računovođa.

Zsolt Vajda јe partner iz Deloitte Centralne Evrope, deo regionalnog M&A tima, zaduženog za finansijski sektor. Zsolt ima 18 godina iskustva u korporativnim finansijama, vrednovanju i podrške korporativnim transakcijama. Zsolt je u Deloitte-u regionalni lider u sektoru osiguranja za M&A aktivnosti. Njegovo iskustvo takođe uključuje brojne transakcije u regionu Srbije, Crne Gore, Albanije,Bugarske i Rumunije.

Milo Marković rođen je 1984. godine u Beogradu. Osnovne studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Finansije, bankarstvo i osiguranje, završio je 2008. godine, a master studije, na smeru Kvantitativna analiza na istom fakultetu, 2012. godine. Dobitnik je mnogih nagrada i stipendija za izuzetan uspeh tokom školovanja.

Radno iskustvo počeo je da gradi u Kompaniji „Dunav osiguranje“ 2008. na radnom mestu aktuara, a krajem 2015. imenovan je za direktora Sektora za aktuarstvo. Počev od 2013. godine obavljao je poslove glavnog aktuara Udruženja osiguravača Srbije, odnosno jedno vreme i direktora Biroa zelene karte. Trenutno koordinira rad Komisije za aktuarstvo i Komisije za upravljanje rizicima UOS i savetnik je za finansijska pitanja u Udruženju.
Za člana IO “Dunav osiguranja“ imenovan je u maju 2022. godine.
Licencu ovlašćenog aktuara stekao je 2012. godine.
Član je Komisije za polaganje stručnog ispita za licencu ovlašćenog aktuara NBS.

Oženjen je i otac dvoje dece.

Radoje Živanov, šef Odeljenja za Osiguranje poljoprivrede, Triglav osiguranje. Diplomirao je na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu 2009. godine. Na početku svoje karijere stekao je značajno iskustvo u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji kao tehnolog i rukovodilac proizvodnje u velikom poljoprivrednom sistemu. Svoju karijeru u industriji osiguranja koja traje više od 10 godina gradio je na različitim pozicijama od procene i likvidacije šteta do razvoja proizvoda osiguranja poljoprivrede, razvoja poslovanja, upravljanja rizicima i projektima. 2017. godine stekao je sertifikat Borlaug Instituta za međunarodnu poljoprivedu na Texas A&M univerzitetu iz oblasti osiguranja useva. Duži niz godina je šef Odeljenja za osiguranje poljoprivrede i zadužen je za razvoj proizvoda, ocenu i preuzimanje rizika, reosiguranje i procenu šteta u poljoprivredi. Učesnik je nekoliko međunarodnih projekata vezanih za modernizaciju i unapređenje osiguranja poljoprivrede.

Prof. dr Vladimir Crnojević je direktor Instituta BioSens, istraživačko-razvojnog instituta za informacione tehnologije biosistema i redovni profesor na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Doktorsku disertaciju odbranio je na tom fakultetu, na kojem je završio i osnovne i master studije na smeru Energetika, elektronika i telekomunikacije. Od 2012. do 2015. godine, bio je direktor departmana za Energetiku, elektroniku i telekomunikacije, a 2015. godine osniva Institut BioSens, koji je, prema proceni Evropske komisije, evoluirao u Evropski centar naučne izvrsnosti.

Poseduje bogato međunarodno iskustvo – ekspert je Evropske Komisije u oblasti osmatranja zemlje, aktivan u GEO (Group on Earth Observation) i predstavnik Srbije u Programskom komitetu za stratešku konfiguraciju Horizont programa. Gostujući je naučnik na većem broju svetskih univerziteta: University of Pennsylvania, USA, Ghent University, Belgija, Florida Atlantic University, USA. Na univerzitetu Stellenbosch, Južna Afrika ima zvanje gostujućeg profesora na Departmanu za primenjenu matematiku (Associate professor extraodinary).

Autor je više od 50 međunarodnih naučnih radova i tri patenta, predvodio je istraživački tim Instituta BioSens koji je 2017. godine osvojio prvo mesto na takmičenju 2017. Syngenta Crop Challenge sa algoritmom za pametan odabir semena.

Božidar Stojanović, Key Account Manager u kompaniji Comtrade System Integration, vodećem provajderu IT rešenja i usluga za digitalnu transformaciju i automatizaciju poslovnih procesa. Ima više od 8 godina iskustva u radu sa lokalnim i regionalnim kompanijama na unapređenju njihovih poslovnih ekosistema. Posvećen razvoju i implementaciji rešenja koja pružaju dodatnu vrednost kompanijama i krajnjim korisnicima u cilju iskorišćenja potencijala dostupnih tehnologija i pobošljanja usluga.

Nikola Adžić je arhivista i stručnjak za upravljanje dokumentima sa 15 godina profesionalnog iskustva na poslovima iz oblasti arhivskog i kancelarijskog poslovanja i višegodišnjim iskustvom u rukovođenju u centralnom i matičnom arhivu u Republici Srbiji. U svojoj profesionalnoj karijeri je, između ostalog, rukovodio poslovima uspostavljanja i standardizacije procesa digitalizacije arhivske građe u Republici Srbiji, projektom izrade Arhivskog informacionog sistema za javne arhive i uvođenju republičkog elektronskog arhiva.

Milan Kankaraš je profesor na Fakultetu za međunarodnu politiku i bezbednost Univerziteta Union – Nikola Tesla i predavač na Vojnoj akademiji Univerziteta odbrane. Obavlјa i funkciju Izvršnog direktora Centra za strateške prognoze, naučni je saradnik Instituta za strategijska istraživanja i član Vojnogeografskog instituta u Beogradu.

Poseduje višegodišnje iskustvo u oblastima analitike, bezbednosti, kriznog menadžmenta, procene rizika, planiranja razvoja i upravlјanja organizacionim performansama. Poseduje sertifikat u oblasti bezbednosti (izdat u Saveznoj Republici Nemačkoj) i u oblasti upravlјanja rizicima (izdat u Sjedinjenim Američkim Državama).

Učestvovao u brojnim projektima i autor brojnih naučnih i stručnih radova objavlјenih u međunarodnim i domaćim naučnim i stručnim časopisima.

Nataša Marjanović je Chief Investment Officer (CIO) i Chief Distribution Officer (CDO) i članica Izvršnog odbora Generali Osiguranja Srbija, odgovorna za upravljanje sredstvima u svim Generali kompanijama u Srbiji i Crnoj Gori, ukupnu distribuciju Generali Osiguranja Srbija i koordinaciju rada Direkcije za internu prodaju, Direkcije za eksternu prodaju i Direkcije za korporativne klijente. Odgovorna je za Akcionarsko društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom Generali, Beograd, čiji rad koordinira.

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu pre roka sa prosečnom ocenom 9,81. Godine 2005. stekla je najpriznatiju međunarodnu licencu u oblasti investicionog odlučivanja, Chartered Financial Analyst (CFA) američkog CFA Instituta i prvu licencu portfolio menadžera koju izdaje Komisija za hartije od vrednosti. Trenutno pohađa jednogodišnji Leadership program na Stanford univerzitetu.

Rođena 7. decembra 1978. godine u Beogradu. Majka je dve devojčice.

Irena Žujović, Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 2006. godine. Licencu projektnog menadžera (PMP) koju izdaje Project Management Institut u Americi stekla je 2018. godine. Od početka karijere, koja traje više od 17 godna, bila je angažovana na različitim funkcijama u industriji osiguranja na brojnim poslovima – razvoj proizvoda osiguranja, upravljanje procesima, upravljanje proizvodima i upravljanje projektima. Niz godina bila je rukovodilac Sektora za razvoj proizvoda i tehnike osiguranja lica (osiguranje života, dobrovoljno zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezgode i putno osiguranje).
Kao direktorka Sektora za osiguranje lica u Wiener Städtische osiguranju, odgovorna je za razvoj proizvoda, aktuarstvo i preuzimanje rizika životnog osiguranja, osiguranja od nezgode i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

Anita Duduković, radno iskustvo gradila je u Kompaniji Dunav osiguranje a.d.o., počev od 2012. godine, prvo na poslovima rešavanja i likvidacije šteta zdravstvenih osiguranja, a zatim na poslovima saradnje sa zdravstvenim ustanovama i asistentskim kućama, odnosno kontroli i koordinaciji procesa realizacije ugovora dobrovoljnih zdravstvenih osiguranja. Danas je angažovana na radnom mestu šefa Službe za ugovornu saradnju sa zdravstvenim ustanovama i asistentskim kućama Kompanije Dunav osiguranje. Bila je angažovana od samog početka na projektu razvoja dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u Kompaniji Dunav, nakon čega se ovo društvo etabliralo kao jedan od lidera u ovom segmentu na tržištu osiguranja. Aktivno je učestvovala na brojnim stručnim skupovima iz oblasti zdravstvenih osiguranja. Pored profesionalnih uspeha, ponosna je majka dvoje dece i bivši uspešan sportista, reprezentativac naše zemlje u karateu.

Radisav Osmajlić, ima više od dvadeset godina iskustva u oblastima strategije, poslovnih finansija, upravljanja investicijama i rizicima. Partner i direktor u Willis Towers Watson u Srbiji je od osnivanja 2011. godine, a od 2022. godine rukovodi regionom Centralno-istočne Evrope i Turske, gde je u više zemalja i entiteta angažovan kao član borda direktora. Na početku svoje karijere, radio je kao finansijski konsultant u Ekonomskom institutu u Beogradu, nakon čega je bio portfolio menadžer investicionog fonda u okviru Delta holdinga, a potom i menadžer za razvoj i investicije u Roaming grupi.

Radisav je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru Poslovne finansije i računovodstvo, a biznis obrazovanje je nastavio u Cotrugli poslovnoj školi u Beogradu, gde je stekao zvanje mastera poslovne administracije. Radisav u Srbiji poseduje važeće licence NBS za posrednika u osiguranju, Komisije za HoV za portfolio menadžera, kao i Uprave za sprečavanje pranja novca za obavljanje poslova ovlašćenog lica.