Triglav

PIB: 100000555

MB: 07082428

Tel: 011 3305 100; 011 3305-115

Faks: 011 3122 446

E-mail: office@triglav.rs

Sajt: www.triglav.rs

„Triglav Grupa“ je međunarodna korporacija osnovana u Sloveniji sa tradicijom od 1900. godine. Pored Slovenije, posluje na još šest tržišta jugoistočne Evrope. Ključni poslovni stubovi Grupe su osiguranje, upravljanje imovinom i delatnosti koje podupiru osnovne finansijske stubove.

Pouzdanost, sigurnost, stabilnost, brza isplata štete i visoka društvena odgovornost vrednosti su koje su Triglav Grupu postavile na lidersko mesto u ovom delu Evrope. Moć joj daju kapital, klijenti sa kojima su ostvareni dugogodišnji poslovni odnosi, kao i saradnja sa najvećim reosiguravajućim kućama na svetu.

„Triglav Osiguranje a.d.o. Beograd“ je članica „Triglav Grupe“ koja na teritoriji Srbije posluje od 1972. godine. Svojom mrežom poslovnica širom Srbije želimo da svakodnevno budemo na usluzi svim našim osiguranicima kao i onima koji će to postati.

„Triglav Osiguranje“ nudi sve vrste osiguranja imovine i lica.

Uvereni smo da svojim znanjem na području osiguranja, klijentima možemo ponuditi proizvode i usluge koji će zadovoljiti njihove životne i poslovne ciljeve.

Predsednik Izvršnog odbora kompanije „Triglav Osiguranje“ je Dragan Marković.