UNIQA osiguranje

UNIQA životno osiguranje

PIB: 100000426

MB: 17192787

Tel: 011 2024 100

Sajt: www.uniqa.rs

UNIQA neživotno osiguranje

PIB: 104990662

MB: 20289414

Tel: 011 2024 100

Sajt: www.uniqa.rs

Osiguravajuća grupacija UNIQA je jedna od vodećih osiguravajućih kompanija na austrijskom tržištu i jedna od najvećih u Evropi. Iako pod imenom „UNIQA“ posluje 18 godina, poslovanje grupe se uspešno sprovodi već dugih 200 godina. „UNIQA“ je aktivna u svim područjima osiguranja. „UNIQA“ grupa je kompanija s jakom internacionalnom orijentacijom i trenutno je, kao većinski ili delimični vlasnik, prisutna na 18 tržišta Evrope.

„UNIQA“ trenutno zapošljava preko 22.000 saradnika i ekskluzivnih partnera, koji su širom Evrope zaključili više od 19 miliona polisa. „UNIQA“ je prema „Shareholder Performance indeksu“ konsalting kuće „MERCER OLIVER WYMAN“ najjače osiguranje u Evropi po povratku investicija. Već niz godina, „UNIQA“ dobija rejting „A“, koji daje „Standard and Poor`s“, najcenjenija svetska organizacija za ocenu snage finansijskih institucija.

„UNIQA“ je u Srbiji prisutna jedanaest godina, od 7. novembra 2006. godine i obavlja sve vrste osiguranja. Od dolaska na srpsko tržište „UNIQA“ beleži konstantan rast, zahvaljujući međunarodnom iskustvu i stabilnom poslovanju na svim tržištima Evrope i Srbije. Svrstava se među prvih pet vodećih osiguravajućh kompanija u Srbiji. Svojim proizvodima svih vrsta osiguranja, primerenim i dostupnim svakom građaninu Srbije garantuje visok kvalitet i najbolju uslugu.

U skladu sa odredbama Zakona o osiguranju „UNIQA“ je u Srbiji razdvojila poslove životnog od poslova neživotnog osiguranja.

Predsednik Izvšrnog odbora kompanije “UNIQA neživotno osiguranje a.d.o” je Saša Krbavac

Predsednik Izvršnog odbora kompanije “UNIQA životno osiguranje a.d.o” je Vidan Marković