Wiener Re a.d.o

PIB: 105892185

MB: 20483733

Tel: 011 2209 960

Faks: 011 2251 711

E-mail: wienerre@wiener.rs

Sajt: www.wiener.rs

„Wiener Re a.d.o. Beograd“ je osnovano 10.12.2008. godine i obavlja usluge obaveznog i fakultativnog reosiguranja.

Poslovanje je započeto sa „Wiener Städtische“ osiguranjem, a danas sarađujemo sa više osiguravača iz Srbije, Crne Gore i BiH, kao i mnogim partnerima na međunarodnom tržištu reosiguranja.

Od prvog dana kompanija se izdvojila po svojoj efikasnosti i ponosno ističemo da smo za nepune tri godine poslovanja dostigli drugu poziciju na tržištu reosiguranja u Srbiji.

Uspeh koji smo postigli za ovako kratak period, dugujemo našem profesionalnom kadru, kao i korišćenju komparativnih prednosti koje crpimo kao članica „VIG Holding“.

Generalni direktor kompanije „Wiener Re“ je Vidan Slana.