Udruženje osiguravača Srbije u saradnji sa Republičkom unijom potrošača organizovalo je seminar na temu „Praćenje zadovoljstva korisnika kroz postupanje sa prigovorima“.  

Polaznicima seminara, predstavnicima društava za osiguranje, prezentovane su mogućnosti planiranja, projektovanja i aktivnosti procesa postupanja sa prigovorima, kao i načini implementacije standarda u toj oblasti. Slušaoci tog tematskog predavanja bili su u prilici da se detaljno upoznaju sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga i Odlukom Narodne banke Srbije o načinu zaštite prava i interesa korisnika usluga osiguranja. Detaljno su obrađeni svi članovi pomenutih akata koji se tiču komunikacije i odnosa sa klijentima u postupku prijema i rešavanja prigovora, sa ciljem povećanja lojalnosti i zadovoljstva korisnika usluga osiguranja. Posebna pažnja bila je posvećena zakonskoj obavezi predugovornog informisanja korisnika usluga osiguranja od strane osiguravača, shodno odredbama čl. 82 i čl. 83 Zakona o osiguranju.

Obuku je održao predsednik Upravnog odbora Republičke unije potrošača Denis Perinčić, a svi polaznici dobili su Sertifikat o završenoj obuci za primenu standarda SRPS ISO 10002:2004.

Seminar, održan 15.9.2015. godine, četvrti je koji je Udruženje osiguravača Srbije organizovalo za svoje članice, u cilju zaštite korisnika usluga osiguranja. Do kraja godine biće organizovan još jedna obuka na tu temu, a kompletne troškove seminara snosiće Udruženje. Time UOS nastavlja sa aktivnostima koje su u skladu sa opredeljenjem da se Udruženje dodatno angažuje na edukaciji zaposlenih u društvima za osiguranje, članicama Udruženja, u cilju jačanja pozicije sektora osiguranja u finansijskom sistemu Srbije.