U Srbiji je neophodno raditi na povećanju svesti o značaju osiguranja, jer sa 1,5 polisa po osobi zaostajemo za razvijenim država, koje prosečno imaju 5 do 6 polisa po jednom građaninu, poručeno je sa panela o osiguranju na Kopaonik biznis forumu. Najbolji primer za to koliko zaostajemo su, na žalost, bile katastrofalne poplave 2014. godine, kada su samo dva odsto šteta isplatila društva za osiguranje, a sve ostalo država ili građani iz svog džepa.

Generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije poručio je da ne treba čekati da takva, bolja perspektiva, dođe sama, već da osiguravači svojim nastupom treba obezbede bolji status.

Sa panela je poručeno i da se u Srbiji moraju napraviti krupni koraci u regulativi, kako bi bila povećana zaštita od rizika. Primera radi, Rumunija i Turska imaju obavezno osiguranje od rizika, a kao dobar primer pomenuta je i Slovenija, u kojoj je moguće koosiguranje, kada više osiguravajućih društva preuzima rizik.

Na Biznis forumu, na panelu o osiguranju, govorilo se i novom Zakonu o osiguranju, uz poruku osiguravača da je 2015. godina bila obeležena procesom usklađivanja sa novim Zakonom. Narodna banka Srbije zadovoljna je tim zakonom, jer, kako je rečeno, Srbija sada ima kvalitetan pravni okvir koji je stvorio preduslove za modernije i uređenije tržište osiguranja. Sa panela o osiguranju poručeno je i da je novi zakon stvorio uslove za stabilizaciju tržišta, efikasniji nadzor i razvoj poslovanja, ali uz bolju zaštitu osiguranika