Generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije Duško Jovanović i direktor Nacionalnog biroa osiguranja Makedonije Trajče Latinovski potpisali su Sporazum o zaštiti posetilaca. To je sporazum koji će vozačima iz obe države omogućiti bržu i efikasniju naknadu štete, u slučaju eventualnih saobraćajnih nezgoda.

Sporazumom je predviđeno da se oštećeno lice, koje je pretrpelo štetu na teritoriji druge države, po povratku u matičnu državu, obrati svom nacionalnom Birou zelene karte, koji će u saradnji sa biroom države u kojoj se nezgoda dogodila, omogućiti brže prikupljanje dokumenata i informacija potrebnih za ostvarivanje prava na naknadu štete. Do sada su građani, koji su pretrpeli štetu u drugim državama, sve potrebne informacije i dokumenta morali sami da obezbede.

Direktor Nacionalnog biroa osiguranja Makedonije Trajče Latinovski izjavio je posle potpisivanja Sporazuma da je ovaj dokument iskorak u zaštiti vozača. Latinovski je podsetio i da je mehanizam zaštite, koji je uveden potpisanim Sporazumom, blizak modelu zaštite kakav postoji za građane EU.

Generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije Duško Jovanović naglasio je da potpisivanjem ovog Sporazuma, Udruženje nastavlja sa konkretnim aktivnostima čiji je cilj dodatna zaštita i pružanje pomoći građanima koji motornim vozilima putuju u druge države. Potpisani Sporazum predstavlja veliko olakšanje za građane Srbije, jer je Makedonija tranzitna država ka turističkim destinacijama koje su značajne za naše građane, rekao je Jovanović. On je podsetio da je ovo deveti ovakav Sporazum koji Udruženje potpisuje sa drugim državama tj. nacionalnim biroima. 

Sporazum omogućava državama koje nisu članice EU da svojim građanima, koji vozilima putuju na teritorije drugih država, obezbede dodatnu zaštitu i pomoć. Dokument je sastavljen na osnovu najboljih odredbi 4-te i 5-te Motorne direktive EU, koje regulišu pitanja zaštite trećih oštećenih lica.

Udruženje osiguravača Srbije do sada je potpisalo ovakve dokumente sa nacionalnim biroima Grčke, Turske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Švajcarske i Luksemburga.