Delegacija italijanskog Biroa osiguranja (UCI) posetila je Udruženje osiguravača Srbije. Delegacija, predvođena predsednikom Upravnog odbora i generalnim direktorom UCI, Stefanom Scavoom i Stefanom Reom, bila je u poseti Udruženju 10. maja.

Razgovaralo se o temama iz oblasti bilateralnih odnosa i učešću dva biroa u radu ekspertskih odbora Saveta biroa Zelene karte. Razmenjene su informacije o trenutnom stanju na tržištima osiguranja Italije i Srbije, a poseban akcenat u razgovoru bili su regulatorni okviri i rad na poboljšanju i osavremenjavanju istih u obe zemlje.

Saradnja dva nacionalna biroa ocenjena je kao najbolja moguća, uz poseban osvrt na činjenicu da u ovom trenutku ne postoji ni jedno sporno pitanje u saradnji po osnovu međunarodnih sporazuma Zelene karte i Multilateralnog sporazuma. Utvrđene su i zajedničke platforme o nekim od ključnih pitanja strateškog razvoja Sistema zelene karte, a razmenjena su i iskustva u borbi protiv prevara u osiguranju na međunarodnom nivou.

Generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije Duško Jovanović istakao je da je poseta najvišeg rukovodstva italijanskog Biroa od izuzetnog značaja, s obzirom na to da se radi o tržištu sa više od 44 miliona vozila i koje ostvaruje veliki uticaj na dešavanja u sistemu međunarodne autoogovornosti.

Zajednički zaključak predsednika Upravnog odbora UCI Stefana Scavoa i generalnog sekretara Udruženja Duška Jovanovića je da će postojeći nivo saradnje biti održan i da će biti uloženi zajednički napori da se saradnja i razmena iskustava podignu na još viši nivo.