Udruženje osiguravača Srbije, u cilju dodatnog angažovanja u borbi protiv prevara u osiguranju, pokrenulo je na svojoj veb stranici novi servis za građane. Servis omogućava svima koji imaju saznanje ili indicije da je počinjena prevara da slučaj anonimno prijave.

Potrebno je popuniti obrazac u kome se osim unosa potrebnih informacija može izabrati i društvo za osiguranje kome se građanin obraća, kako bi uneti podaci bili automatski prosleđeni na adresu izabranog društva.

Servis je uspostavljen u sklopu sveobuhvatne borbe društava protiv prevara u osiguranju, koja se sprovodi u cilju zaštite finansijskih fondova namenjenih isplati šteta koje su građani pretrpeli u nezgodama, a za čiju nadoknadu imaju pravo na osnovu važećih polisa osiguranja.