Udruženje osiguravača Srbije i ove godine, četvrti put zaredom, organizuje konferenciju „IBTF2016“ pod nazivom: „IT u osiguranju – od troškovnog centra do centra poslovne kompetencije“. Konferencija je jedinstveni informatički skup namenjen zaposlenima u sektoru osiguranja.

Konferencija, na kojoj će biti predstavljene najnovije mogućnosti u primeni informacionih tehnologija, čiji je cilj unapređenje poslovanja i pristup klijentima, biće održana od 14.-16. oktobra 2016. godine u hotelu „Izvor“ u Aranđelovcu.

Na Konferenciji će biti razmatrane teme i oblasti koje se odnose na napredne modele upravljanja kompanijama i kontrolu rizika, kao i savremene mogućnosti optimizacije troškova primenom digitalizacije poslovanja.

Predavanja su namenjena menadžerima, zaposlenima u prodaji i obradi šteta, zaposlenima u sektoru za procenu rizika, istraživanje i razvoj tržišta, kao i kolegama koje se u društvima za osiguranje bave informacionim tehnologijama.

Osim predstavnika društava za osiguranje koja posluju na teritoriji Republike Srbije, na Konferenciji očekujemo i prisustvo predstavnika Narodne banke Srbije, Ministarstva finansija Republike Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, kao i predstavnika industrije iz država regiona.

S obzirom na to da se predavanja tematski odnose na različite oblasti poslovanja društava za osiguranje, nadamo se da ćemo biti u prilici da stavove i mišljenja o unapređenju poslovanja podelimo i sa vama.