Udruženje nastavilo da organizuje radionice o primeni Direktive „Solvency II“

U sklopu procesa saradnje Narodne banke Srbije, Udruženja osiguravača Srbije sa članicama i Udruženja aktuara Srbije na planu implementacije Direktive „Solvency II“ na domaćem tržištu osiguranja, u prostorijama Udruženja održane su još dve radionice, na kojima je razmatrano pitanje obračuna kapitalnih zahteva po modulima rizika.

Na radionicama su prezentovana i razmenjena znanja i iskustva u delu obračuna kapitalnih zahteva po modulima rizika neživotnog osiguranja, rizika životnog osiguranja, rizika zdravstvenog osiguranja, tržišnog rizika, rizika neizmirenja obaveza druge ugovorne strane i operativnog rizika, prema zahtevima Direktive „Solvency II“ i „QIS 1“ studije, kao prve faze u implementacije predmetne Direktive.

Cilj „QIS 1“ studije je da se sagleda stepen spremnosti domaćeg tržišta osiguranja na pruzimanje tekovina razvijenih tržišta osiguranja, oličenih u odredbama Direktive „Solvency II“, kao i da pruži pomoć i bude putokaz domaćim društvima za osiguranje u kom pravcu moraju da prilagode poslovanje da bi ispunili stroge zahteve evropske regulative u delu delatnosti osiguranja. Konačni efekat preuzimanja pravnih tekovina EU treba da bude veći stepen stabilnosti svih učesnika na tržištu osiguranja, odnosno veći nivo sigurnosti za ugovarače osiguranja, osiguranike i treća oštećena lica.

Opšta ocena svih prisutnih ukazala je na visok kvalitet vođene diskusije i visok stepen korisnosti prezentovanih informacija, što će, na opšte zadovoljstvo, dati doprinos efikasnijem procesu implementacije Direktive.

U cilju daljeg unapređenja opšteg ambijenta na domaćem tržištu osiguranja, Udruženje osiguravača Srbije će i u narednom periodu nastaviti da proaktivno deluje, pruža podršku i podstiče saradnju svih relevantnih faktora u procesu uvođenja pravnih tekovina EU.