U skladu sa preporukama nadležnih državnih organa, čiji je cilj prevencija i spečavanje daljeg širenja virusa “Covid-19” Udruženje osiguravača Srbije odlučilo je da od ponedeljka, 23. marta, potpuno obustavi prijem stranaka u prostorijama Udruženja. Svi građani koji treba da pošalju odštetni zahtev, prigovor i druge podneske garantnom fondu pri Udruženju ili Birou zelene karte, mogu to da urade isključivo slanjem dokumentacije “mail-om” ili poštom. Napominjemo da su odštetni zahtevi i do sada mogli da se pošalju poštom na taj način i da to neće uticati na pravo oštećenih građana da nadoknade štetu koju su pretrpeli u saobraćajnim nezgodama.

 

Podsećamo da su naši kontakti za informacije i/ili slanje odštetnih zahteva sledeći:

 

Zapisnici o uviđaju:

Telefoni: 011 2927-958 i/ili 066 8200-313

E-mail: office@uos.rs

Garantni fond:

Telefon: 011 2927-940

E-mail: garantnifond@uos.rs

Biro zelene karte

Telefon: 011 2927-950

E-mail: greencard@uos.rs

Informacioni centar:

Telefon: 011 2927-910

E-mail: itsektor@uos.rs

 

Sve podneske možete uputiti i poštom na adresu:

Udruženje osiguravača Srbije

Trešnjinog cveta 1g

11150 Beograd