Policija je dobila opremu koja će omogućiti kvalitetniju izradu i čuvanje Zapisnika o uviđaju saobraćajnih nezgoda. Sporazum o saradnji, kojim je obezbeđena oprema u vrednosti od nekoliko stotina hiljada evra, potpisali su direktor policije Vladimir Rebić i generalni sekretar Udruženja osiguravača Duško Jovanović. Ova oprema će obezbediti korist građanima, saobraćajnoj policiji i društvima za osiguranje u periodu od najmanje 5 godina, kaže direktor policije.  

  • Građani više ne moraju da odlaze u policiju po Zapisnike i da troše vreme i novac, saobraćajna policija dobija najkvalitetniju opremu koju koriste policije razvijenih država, a osiguravajuća društva pomoć u vidu sprečavanja zloupotreba u osiguranju, naglasio je Rebić. Nezadovoljni će biti samo oni koji se bave prevarama, dodao je Rebić. 

Generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije Duško Jovanović naglasio je da UOS i MUP imaju višegodišnju uspešnu
saradnju. 

  • Cilj naše saradnje i svrha nabavke ove IT opreme je da se smanji broj šteta i da građani budu zaštićeniji. Saradnja će biti nastavljena i već radimo na novim projektima koji će biti u interesu građana, najavio je Jovanović

 

Jovanović je podsetio i da je Udruženje ranije doniralo sredstva srpskoj policiji u cilju digitalizacije Zapisnika o uviđaju saobraćajnih nezgoda. Od septembra 2018. godine u primeni je sistem koji je maksimalno ubrzao proces prikupljanja dokumentacije neophodne za isplatu štete, a ceo proces učinio besplatnim za građane. Do tada su se oštećeni obraćali MUP sa zahtevom za izdavanje Zapisnika, po dokumentaciju odlazili lično, veoma često van mesta boravka, plaćali taksu i lično dostavljali osiguravajućem društvu. Zahvaljujući razvijenoj aplikaciji, oštećeni sada komuniciraju samo sa osiguravajućim društvom koje treba da im nadoknadi štetu, bez odlaska u MUP i bez nepotrebnih troškova. Zahvaljujući toj aplikaciji, MUP prosleđuje Udruženju i osiguravajućim društvima Zapisnike o uviđaju saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom. Za tu namenu, UOS je izdvojio više od pola miliona evra. Odličnu saradnju potvrđuje i donacija UOS za nabavku 27 specijalizovanih vozila MUP, sa kompletnom pratećom opremom neophodnom policiji.