Udruženje osiguravača Srbije organizovalo je sa Udruženjem za pravo osiguranja Srbije tradicionalno godišnje savetovanje.  Bilo je to 22. savetovanje, a održano je pod nazivom “Moderne tehnologije, novi i tradicionalni rizici”.

Skupu je prisustvovalo više od 100 učesnika koji su bili u prilici da prate predavanja kroz šest okruglih stolova. Na savetovanju se razgovaralo o tradicionalnim rizicima i osiguranju, aspektima primene modernih tehnologija u osiguranju, osiguranju od AO, propisima EU i pravnom položaju osiguravača, reformi ugovornog prava osiguranja i građansko-pravnoj odgovornosti i osiguranju. Predavanja na teme održalo je više od 15 domaćih i stranih stručnjaka.

Savetovanje je održano u Šapcu, u hotelu “Sloboda” od 23-25. aprila 2021. godine