Udruženje osiguravača Srbije doniralo je, povodom početka nove školske godine, 34 laptopa za decu stradalih, poginulih i ranjenih pripadnika MUP, koje im je uručio ministar Aleksandar Vulin. 

Ministar Vulin je istakao da je Ministarstvo unutrašnjih poslova tu da im pomogne i da brine o njima, jer su oni deca najboljih medju nama, koji nisu pitali za život i zdravlje i postupili su onako kako bi postupio samo heroj koji voli Srbiju i svoj narod. Vulin je najavio i da će svako dete stradalog i ranjenog pripadnika policije moći da sa pratiocem provede sedam dana zimovanja ili letovanja u nekom od objekata MUP. 

“Kada završite škole, vi koji budete želeli da svoju budućnost doživite u Ministarstvu unutrašnjih poslova za vas će uvek biti posebno mesto“, rekao je ministar unutrašnjih poslova i posebno se zahvalio Udruženju osiguravača koje je doniralo laptovopove. 

Ova donacija nastavak je saradnje UOS I MUP. Nedavno je Udruženje obezbedilo nekoliko stotina hiljada evra za nabavku najkvalitetnije IT opreme, koja će policiji omogućiti bržu i kvalitetniju izradu i čuvanje Zapisnika o uviđaju saobraćajnih nezgoda. Korist od nabavke te opreme imaće građani, jer neće morati da odlaze u policiju po Zapisnike i troše vreme i novac, saobraćajna policija je dobila najkvalitetniju opremu, a osiguravajuća društva pomoć u sprečavanju zloupotreba. Oprema je nabavljena, prema rečima generalnog sekretara UOS Duška Jovanovića, da bi se smanjio broj šteta i da bi građani bili zaštićeniji. 

  • Udruženje je obezbedilo i finansijska sredstava za izradu aplikacije koja je ubrzala proces pribave Zapisnika MUP o uviđaju saobraćajnih nezgoda. Građani više ne moraju lično da odlaze u policiju po Zapisnik i plaćaju takse, što je trajalo duže od 30 dana. Dokumentacija sa uviđaja sada se elektronskim putem stavlja na uvid UOS i osiguravajućim društvima čiji su osiguranici učestvovali u nezgodi.  

Jovanović podseća i da je nabavljeno 27 specijalizovanih vozila sa pratećom opremom potrebnoj MUP. U prethodnom periodu obezbeđena su sredstva za računarsku opremu za Ministarstvo prosvete, kao I finansije za akcije u cilju povećanja bezbednosti u saobraćaju, posebno dece. Na početku pandemije UOS je obezbedio sredstva za nabavku respiratora, testova i druge neophodne medicinske opreme, koja je u Srbiju dopremljena sa tri transportna aviona. 

  • Tu je i naša stalna podrška malim sportskim kolektivima, kulturno-umetničkim društvima, naučnim i udruženjima građana. Godinama obezbeđujemo finansijske nagrade za najbolje pripadnike Vojske Srbije i zaposlene u socijalnim ustanovama, koji brinu o nemoćnima. Takve akcije, koje imaju širok društveni značaj, biće nastavljene, kaže Jovanović.
Fotografije