Objavom u Službenom glasniku EU, Evropska komisija potvrdila je prijem Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske u Podsistem registarske oznake – Multilateralni sporazum.

Odluka stupa na snagu 2. avgusta ove godine i podrazumeva slobodan protok motornih vozila između Velike Britanije i zemalja članica Multilateralnog sporazuma, u koje spada i Republika Srbija, bez obaveze posedovanja zelenog kartona.

U tom smislu, Udruženje osiguravača Srbije povlači raniju preporuku vozačima iz Republike Srbije da prilikom putovanja motornim vozilom u veliku Britaniju poseduju zeleni karton.