Pod pokroviteljstvom Udruženja osiguravača Srbije održana je sedma konferencija IT sektora industrije osiguranja „DOT2021- DIGITALIZACIJA, OSIGURANJE, TEHNOLOGIJA“ u hotelu Dunav na Zlatiboru. Glavne teme bile su primena ICT tehnologija u poslovanju osiguravajućih društava, pre svega u domenu sveopšte digitalizacije poslovanja i informacione bezbednosti, sa posebnim osvrtom na ulogu informacionih tehnologija i njenih zaposlenih u doba pandemije. Ideja nas kao organizatora bila je da se edukativnim sadržajem učesnicima približe nove tehnologije u svrhe unapređenja poslovanja pa su stoga prezentovana izlaganja na temu najnovijih mogućnosti u toj oblasti, pre svega zarad približavanja klijentu i pružanja usluga preko interneta, kao i rada na daljinu.


Otvarajući Konferenciju, direktor Informacionog centra UOS i predsednik Programskog odbora Aleksandar Đoković istakao je da su u protekle dve godine usled pandemije, IT sektori industrije osiguranja odigrali ključnu ulogu u održanju kontinuiteta poslovanja s obzirom na to da su se poslovni sektori prvi put u većem obimu sreli sa tehnologijama koje omogućavaju rad na daljinu, što je uticalo na izmenu procedura rada, a što će po svemu sudeći ostati i nakon završetka pandemije. Takođe je istakao da je industrija osiguranja u doba pandemije ostvarila rast iznosa ukupne premije u prvom tromesečju 2021 g. od ukupno 3,2% u odnosu na prethodnu godinu, dok je u odnosu na 2019. (godina pre pandemije) ostvaren rast od 11,3% a to sve u velikoj meri zahvaljujući tome što su IT sektori osiguranja bili spremni da deluju u neočekivanim okolnostima i pomognu biznisu da prihvati nastalu situaciju, usvoji nove tehnologije i promeni svoje radne procedure i tradicionalna shvatanja. Sve to sa ciljem da bi kompanije mogle da nastave poslovanje i u vreme pandemije.


U daljem radu, Konferenciju su aktivno vodili predstavnici Programskog odbora: Vidan Marković, Nebojša Veličković, Nenad Nenadić, Branko Pavlović i Miodrag Jovanović koji su otvarali tematska poglavlja i vodili aktivnu interakciju sa publikom u smislu diskusije i razumevanja obrađivanih tema. Na konferenciji je održan i Okrugli sto na temu „IT – Izazovi u doba pandemije“, na kojem su prezentovani rezultati digitalne ankete na temu „Rad od kuće“ koja je kreirana za potrebe konferencije i data društvima na anonimno popunjavanje od strane svih zaposlenih. Na osnovu analize dobijenih odgovora nedvosmisleno je konstatovano da su poslovni sektori uglavnom počeli bolje da shvataju značaj IT u njihovim organizacijama, zatim da je zaposlenima rad od kuće načelno prihvatljiv, ali sa željom da on ne bude permanentan već kombinovan, dok mlađe generacije u većoj meri preferiraju udaljeni rad, isto i dame pre svega zbog mogućnosti da provode više vremena sa porodicom. Na Konferenciji je zaključeno da su sektori informacionih tehnologija osiguranja odigrali presudnu ulogu u kompanijama u cilju održanja kontinuiteta poslovanja i da su svojim zalaganjem i smirenošću u doba pandemije pružali i psihološki primer poslovnim sektorima da lakše prihvate nastalu situaciju i usvoje nove IT tehnologije u svakodnevnom radu.


Konferencija je završena uz zaključak i želju svih prisutnih da se nastavi sa kontinuitetom održavanja skupa, bez obzira na termine ili lokacije na kojima će skup biti održavan.

Fotogalerija