Udruženje osiguravača Srbije organizovaće i ove godine sa Udruženjem za pravo osiguranja Srbije tradicionalno godišnje savetovanje. Skup će biti održan pod nazivom “Osiguranje i pravno ekonomsko okruženje – širi i uži okvir” a kao i ranijih godina očekuje se prisustvo više od 100 učesnika.

Oni će biti u prilici da savetovanje prate kroz 7 okruglih stolova. Na 23. savetovanju razgovaraće se o opštim pitanjima u pravu i privredi osiguranja, aspektima primene modernih tehnologija u osiguranju, osiguranju AO, opštem i osiguranju robe u transportu, predugovornom informisanju i regulatornom okviru osiguranja i zaštiti potrošača. 

Savetovanje će biti održano od 30. marta do 1. aprila u hotelu Sloboda u Šapcu. Prijavni list možete preuzeti ovde.