Na zahtev Biroa zelene karte Izraela, Generalna skupština Saveta biroa odlučila je da članstvo Izraela u Sistemu zelene karte prestane 1. januara 2022. godine. 

Građani koji vozilima registrovanim u Republici Srbiji putuju u Izrael će, od navedenog datuma, biti u obavezi da prilikom prelaska državne granice Izraela zaključe granično osiguranje od autoodgovornosti, jer garancije iz Sistema zelene karte više nisu na snazi.