Rukovodstvo Udruženja osiguravača Srbije, u sklopu redovnih aktivnosti, održalo je sastanak sa predstavnicima Udruženja društava za osiguranje Privredne komore Republike Srpske. Na sastanku se razgovaralo o trenutnoj situaciji na tržištima osiguranja u Republici Srbiji i Republici Srpskoj i problemima sa kojima se sreću društva za osiguranje.

 

Predstavnici UOS preneli su gostima iz Republike Srpske pozitivna iskustva domaće industrije osiguranja iz prethodnog perioda i upoznali ih sa planovima i budućim aktivnostima. Posebna tema bila je organizacija i funkcionisanje Konferencije “Srpski dani osiguranja” koju tradicionalno organizuje Udruženje osiguravača Srbije.  

 

Podsetimo, Udruženje osiguravača Srbije i Udruženje društava za osiguranje Privredne komore Republike Srpske potpisali su prošle godine Protokol o saradnji koji, pored ostalog, predviđa organizaciju edukativnih skupova i redovnih sastanaka u cilju usavršavanja i razvijanja poslova osiguranja. Cilj potpisanog Protokola je i jačanje veza tržišta osiguranja Srbije i Republike Srpske, što će doprineti jačanju celokupne privrede.

Foto galerija