Poslovima osiguranja, uključujući i dobrovoljno zdravstveno osiguranje, mogu da se bave isključivo pravna lica koja imaju dozvolu da se bave osiguranjem i koja su pod kontrolom Narodne banke Srbije. Svako drugačije postupanje na tržištu Srbije suprotno je pravnom poretku i nosi poreske rizike, poručeno je sa okruglog stola održanog u okviru Savetovanja “Osiguranje i pravno ekonomsko okruženje” koje su organizovali Udruženje osiguravača Srbije i Udruženje za pravo osiguranja Srbije.

Na Savetovanju je organizovano 6 okruglih stolova na kojima se razgovaralo o opštima pitanjima u pravu i privredi osiguranja, primeni modernih tehnologija u osiguranju, osiguranju od autoodgovornosti, opštem i osiguranju robe u transportu, predugovornom informisanju, regulatornom okviru osiguranja i zaštiti potrošača, ali i drugim aktuelnim temama.

Savetovanje je održano u Šapcu, u hotelu “Sloboda” uz više od 120 učesnika.

Foto galerija